„LABEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000086534
Numer REGON: 151989287
Numer NIP: 9491797135
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2024-03-13
Sygnatura akt[RDF/585070/24/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1519892872004-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2022-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. BOLESŁAWA PRUSA nr domu 10/12 nr lokalu 5 kod pocztowy 42-207 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2022-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2001 R. ASESOR NOTARIALNY ADAM SADOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ KRYSTYNY JASTRZĄB W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 6; REPERTORIUM A NR 8471/2001.2002-02-27 do dziś
219 MARCA 2004 ROKU REP. A NR 2217/2004, NOTARIUSZ KRYSTYNA JASTRZĄB, KANCELARIA NOTARAILNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO NR 6, ZMIANA PAR. 8 UST. 1, PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI.2004-10-29 do dziś
329.06.2011 R., NOTARIUSZ JOANNA JASTRZĄB-STANDERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO NR 6, REP. A NR 3429/2011 -ZMIANA PAR. 72011-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMMER2008-08-12 do dziś
2. ImionaURSZULA ALICJA2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137.500,00 ZŁ2008-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMMER2006-01-10 do dziś
2. ImionaDANIEL ERNEST2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137.500,00 ZŁ2008-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego275000,00 PLN2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMMER2006-01-10 do dziś
2. ImionaDANIEL ERNEST2006-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-01-10 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2011-09-30 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-09-30 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-09-30 do dziś
410 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2011-09-30 do dziś
503 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2011-09-30 do dziś
601 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2011-09-30 do dziś
747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-30 do dziś
846 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2011-09-30 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.20022003-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-14 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
5data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-13 do dziś
6data złożenia 07.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
15data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
18data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
19data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
20data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
21data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
22data złożenia 13.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów