CUKIERNICTWO PIEKARSTWO TOMASZ GRAŻYNA JAN VOGT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000086523
Numer REGON: 250991741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-01-18
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/27655/23/738]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 250991741 NIP 61719627952007-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNICTWO PIEKARSTWO TOMASZ GRAŻYNA JAN VOGT SPÓŁKA JAWNA2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość KOWALEW2014-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KOWALEW ulica CEGIELNIANA nr domu 5 kod pocztowy 63-300 poczta PLESZEW kraj POLSKA 2014-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.12.2001 R.2002-01-31 do dziś
221.11.2011 R. -ZMIENIONO § 62011-12-28 do dziś
312.05.2014 R. -ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2014-06-25 do dziś
429.04.2015R. - W §6 DODANO PKT 11 I 122015-09-01 do dziś
512.12.2023 R.  ZMIENIONO: § 2, § 9 I § 16 UST. 2; W § 13 WYKREŚLONO UST. 2 I 3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2024-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 §4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNICTWO PIEKARSTWO GASTRONOMIA TOMASZ GRAŻYNA JAN VOGT S.C.2002-01-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-31 do dziś
3. Numer w rejestrze5095, 5096, 50972002-01-31 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW2002-01-31 do dziś
5. Numer REGON2509917412002-01-31 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOGT2002-01-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOGT2002-01-31 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOGT2002-01-31 do dziś
2. ImionaJAN TOMASZ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW Z OSOBNA.2024-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOGT2002-01-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOGT2002-01-31 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOGT2002-01-31 do dziś
2. ImionaJAN TOMASZ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2011-12-28 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2011-12-28 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-28 do dziś
410 52 Z PRODUKCJA LODÓW2011-12-28 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-12-28 do dziś
647 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-28 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2011-12-28 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-12-28 do dziś
991 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2011-12-28 do dziś
1010 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2015-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-28 do dziś
2data złożenia 26.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
3data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
4data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
5data złożenia 11.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-26 do dziś
6data złożenia 21.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
7data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-14 do dziś
8data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
9data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
11data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
12data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
13data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-28 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-26 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-23 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-25 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów