FIRMA „EXPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000086428
Numer REGON: 770947909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-04-07
Sygnatura akt[RDF/479530/23/22]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP7709479092002-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „EXPRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU, nr w rejestrze 15172002-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.1996. MARZENA KAMIŃSKA-GBUR KANC. NOT. W MIASTKU REP. A NR 4002/1996 29.10.2001. MARZENA KAMIŃSKA-GBUR KANC. NOT. W MIASTKU REP. A NR 4539/2001 -ZMIENIONO PARAGRAFY: 2, 8, 11, 15, -W TREŚCI AKTU WYRAZY „KODEKS HANDLOWY” ZASTĄPIONO WYRAZAMI „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH” ZAMIESZCZONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2002-01-31 do dziś
227.05.2002, REPERTORIUM A NR 1789/2002 NOTARIUSZ MARZENNA KAMIŃSKA GBUR KANCELARIA NOTARIALNA W MIASTKU -ZMIENIONO PARAGRAFY: 4, 82002-10-02 do dziś
313.10.2009, NR REP. A NR 5000/2009, NOTARIUSZ ADAM DOBOSZ KANCELARIA NOTARIALNA W MIASTKU ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2009-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRONDZIŃSKI2021-04-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JACEK2021-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRONDZIŃSKI2002-01-31 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 PLN2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIE I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRONDZIŃSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JACEK2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRONDZIŃSKI2002-01-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW DANIEL2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
21. NazwiskoPRONDZIŃSKI2002-01-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
31. NazwiskoPRONDZIŃSKI2002-01-31 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
41. NazwiskoPRONDZIŃSKA2002-01-31 do dziś
2. ImionaBOŻENA URSZULA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
51. NazwiskoPRONDZIŃSKA2002-01-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2002-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-11-04 do dziś
216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-11-04 do dziś
316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-11-04 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-11-04 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2009-11-04 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-11-04 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-11-04 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-11-04 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-11-04 do dziś
1016 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2000 data złożenia 02.04.2001 6. okres za jaki złożono dokument ROK 2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20002002-01-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.01.2006 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 11.01.2006 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042006-01-26 do dziś
3data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
4data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
5data złożenia 23.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
6data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
7data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
8data złożenia 23.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
9data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
10data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
11data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
12data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
13data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
14data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
15data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
17data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
19data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
20data złożenia 07.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów