„ARTGRAF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000086233
Numer REGON: 251016647
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336526/21/246]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2510166472002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTGRAF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU, nr w rejestrze 22252002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina DOBRZYCA miejscowość STRZYŻEW2002-01-28 do dziś
2. Adresnr domu 18 miejscowość STRZYŻEW kod pocztowy 63-330 poczta DOBRZYCA kraj POLSKA 2002-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2000 R. SPORZĄDZONY W KN W POZNANIU, UL. FREDRY 1/14 PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA JABŁOŃSKIEGO, REP. A NR 4714/2000, AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LISTOPADA 2000 R. SPORZĄDZONY W KN W POZNANIU, UL. FREDRY 1/14, PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA JABŁOŃSKIEGO, REP. A NR 5623/2000 -SPROSTOWANIE UMOWY SPÓŁKI § 6. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 GRUDNIA 2001 R. SPORZĄDZONY W KN W KALISZU, UL.ZAMKOWA 2/2A, PRZEZ NOTARIUSZ BEATĘ AGNIESZKĘ WOJCIESKĄ, REP. A NR 4910/2001- ZMIANA § 6, § 7 PKT 1 I 5, § 11 UMOWY SPÓŁKI.2002-01-28 do dziś
218.05.2010 R., REP. A NR 1827/2010, NOTARIUSZ BEATA A. WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU -ZMIENIONO § 6.2010-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW I PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-06-09 do dziś
217 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2010-06-09 do dziś
317 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2010-06-09 do dziś
418 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-06-09 do dziś
518 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-06-09 do dziś
620 3 PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2010-06-09 do dziś
720 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-06-09 do dziś
822 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2010-06-09 do dziś
922 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-06-09 do dziś
1026 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH2010-06-09 do dziś
1125 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-06-09 do dziś
1226 8 PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-06-09 do dziś
1352 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-06-09 do dziś
1458 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-06-09 do dziś
1558 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-06-09 do dziś
1659 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-06-09 do dziś
1759 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-06-09 do dziś
1862 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-06-09 do dziś
1963 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-06-09 do dziś
2063 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-06-09 do dziś
2173 1 REKLAMA2010-06-09 do dziś
2273 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-09 do dziś
2374 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-06-09 do dziś
2496 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 01.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
8data złożenia 18.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
17data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
21data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów