APTEKA „VITA” KRYSTYNA BANYŚ, PIOTR BANYŚ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000086090
Numer REGON: 531547782
Numer NIP: 7561767895
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-01-04
Sygnatura akt[RDF/576223/24/155]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP5315477822002-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „VITA” KRYSTYNA BANYŚ, PIOTR BANYŚ SPÓŁKA JAWNA2002-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina STRZELCE OPOLSKIE miejscowość STRZELCE OPOLSKIE2002-01-30 do dziś
2. Adresulica JORDANOWSKA nr. domu 1 nr. lokalu A miejscowość STRZELCE OPOLSKIE kod pocztowy 47-100 poczta STRZELCE OPOLSKIE kraj POLSKA 2002-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ, SPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ.2002-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGE BANYŚ2002-01-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANYŚ2002-01-30 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2002-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGE BANYŚ2002-01-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANYŚ2002-01-30 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-28 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-09 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów