FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANKROM J.KRAJEWSKI, J.KRAJEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000085711
Numer REGON: 550385184
Numer NIP: 7610007375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-05-30
Sygnatura akt[RDF/492083/23/231]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550385184 NIP 76100073752009-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANKROM J.KRAJEWSKI, J.KRAJEWSKA SPÓŁKA JAWNA2012-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZASNYSKI gmina CHORZELE miejscowość ZARĘBY2002-01-30 do dziś
2. Adresnr. domu 205 miejscowość ZARĘBY kod pocztowy 06-333 poczta ZARĘBY kraj POLSKA 2002-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-30 do dziś
206.08.2008 R. I 23.03.2009 R., ZMIENIONO PAR. 16 PRZED DODANIE USTĘPU 3.2009-07-22 do dziś
323 LISTOPADA 2011 R. ZMIENIONE: PREAMBUŁA UMOWY -PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 22 27 LUTY 2012 R. ZMIENIONE: PAR. 22012-03-09 do dziś
415.03.2019R. ZMIANA PAR.6 UMOWY SPÓŁKI2019-05-16 do dziś
506.05.2022 R. ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2022-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z 28.12.20012002-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „ANKROM” ZDZISŁAW I JERZY KRAJEWSCY SP.C.2002-01-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-30 do dziś
3. Numer w rejestrze1024/2001; 1025/20012002-01-30 do dziś
5. Numer REGON5503851842002-01-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2012-03-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-03-09 do dziś
2
2. ImionaJERZY2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2002-01-30 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2012-03-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2012-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2002-01-30 do dziś
2. ImionaJERZY2002-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-09 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-03-09 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-03-09 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-03-09 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-03-09 do dziś
647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2019-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-05-16 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-05-16 do dziś
347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-15 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2022-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2011 okres 2006 R.2011-12-21 do dziś
2data złożenia 16.12.2011 okres 2007 R.2011-12-21 do dziś
3data złożenia 16.12.2011 okres 2008 R.2011-12-21 do dziś
4data złożenia 16.12.2011 okres 2009 R.2011-12-21 do dziś
5data złożenia 16.12.2011 okres 2010 R.2011-12-21 do dziś
6data złożenia 17.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
7data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-21 do dziś
8data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
9data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-22 do dziś
10data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
11data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
15data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
16data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
17data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
18data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2011-12-21 do dziś
22007 R.2011-12-21 do dziś
32008 R.2011-12-21 do dziś
42009 R.2011-12-21 do dziś
52010 R.2011-12-21 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-19 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-10-21 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów