FIRMA HANDLOWA „KODI” HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000085638
Numer REGON: 430297636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509855/23/252]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „KODI” HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. MARIANA RAPACKIEGO nr domu 25 kod pocztowy 20-150 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 08.10.2001 R.2002-01-28 do dziś
229.03.2004 R. ZMIANA § 4 UMOWY.2004-04-20 do dziś
325.11.2009 R. -UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW DOKONANO ZMIANY § 2, § 4, § 6 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-12-31 do dziś
4UCHWAŁA NR 6/2017 Z DNIA 26.06.2017 R.- DOTYCZY ZMIANY ADRESU SIEDZIBY FIRMY2017-07-11 do dziś
5DNIA 30.11.2019 R. ZMIENIONO §2 I §4 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ S.C. NOWACZYŃSKICH HURTOWNIA „KODI” W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH -UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.10.2001 R.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaS.C. NOWACZYŃSKICH HURTOWNIA „KODI”.2002-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze221132002-01-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W LUBLINIE2002-01-28 do dziś
5. Numer REGON4302976362002-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACZYŃSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaHALINA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACZYŃSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaROMAN2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACZYŃSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaROMAN2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACZYŃSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaHALINA HELENA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-31 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-12-31 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-12-12 do dziś
246 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2019-12-12 do dziś
346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2019-12-12 do dziś
447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-12-12 do dziś
573 1 REKLAMA2019-12-12 do dziś
677 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-12-12 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2019-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 14.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-05-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-30 do dziś
4data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
5data złożenia 20.04.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062007-05-21 do dziś
6data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-25 do dziś
7data złożenia 17.04.2009 okres OD 1 STYCZEŃ 2008 R DO 31 GRUDZIEŃ 2008 R.2009-04-22 do dziś
8data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-07 do dziś
9data złożenia 21.04.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
10data złożenia 25.04.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
11data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-06 do dziś
12data złożenia 18.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
13data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
14data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
15data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
16data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
17data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
18data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
19data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
20data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
21data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-25 do dziś
4OD 1 STYCZEŃ 2008 R DO 31 GRUDZIEŃ 2008 R.2009-04-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-07 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-04-27 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów