„APTEKA PRZY SZEMBEKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000085602
Numer REGON: 017467390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2024-05-13
Sygnatura akt[RDF/602345/24/653]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA PRZY SZEMBEKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica KINGA C. GILLETTE nr domu 11 kod pocztowy 94-406 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2002 R. ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR OGONEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIROSŁAWA KUPISA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. CORAZZIEGO NR 4, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 386/20022002-01-28 do dziś
223.05.2014 R., REP. A NR 1512/2014, ASESOR NOTARIALNY BARTŁOMIEJ JANICKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA KRÓLA W ŁODZI, ZMIANA: § § 3, 6, 10, 11, 13-15, 16-21, 22, 24-30. USUNIĘTO: § § 9, 12, 23.2014-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2014-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922014-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2014-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2014-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2014-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2017-08-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2014-02-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2014-02-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA HELENA2014-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-08-19 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-19 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-19 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-19 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-19 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-08-19 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-08-19 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-08-19 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-19 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 03.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-12 do dziś
4data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
5data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
6data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-11 do dziś
7data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
8data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
9data złożenia 25.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
10data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-11 do dziś
11data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
15data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
18data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
19data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
20data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
21data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
22data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów