„L.D.T.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000085452
Numer REGON: 931120574
Numer NIP: 7542493818
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2024-04-24
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13028/24/84]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP9311205742002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.D.T.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 74942002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-01-28 do dziś
2. Adresulica ZACHODNIA nr domu 20 nr lokalu 35 kod pocztowy 53-644 poczta WROCŁAW 2005-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„L.D.T.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SOSNOWCU2024-04-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2024-04-24 do dziś
3. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. STANISŁAWA STASZICA nr domu 8B kod pocztowy 42-500 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2024-04-24 do dziś
21. Firma oddziału„L.D.T.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU2024-04-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2024-04-24 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 11-13 kod pocztowy 45-018 poczta OPOLE kraj POLSKA 2024-04-24 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.1997 R. KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER, REP. A NR 6682/1997; O7.12.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, NOTARIUSZ DANUTA TRUSZ, REP. A NR 3181/2001. ZMIANA UMOWY PAR. 7, PAR. 8, DODANY W PAR. 15 PKT 4.2002-01-28 do dziś
230.12.2008 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RODAJEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/5, REPERTORIUM A NUMER 14329/2008, UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2009-03-11 do dziś
331.08.2023R., REP. A NR 5612/2023, NOTARIUSZ WOJCIECH CZYNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. TĘCZOWEJ NR 11/4; UCHWALONO NOWE BRZEMIENIE § 6 UMOWY SPÓŁKI.2023-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOAN THI2021-12-27 do dziś
2. ImionaTHU2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały712 (SIEDEMSET DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35600 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) PLN2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN DOAN2002-01-28 do dziś
2. ImionaDUNG2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1288 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64400 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) PLN2021-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport138.500,00 PLN2002-01-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOAN THI2022-03-09 do dziś
2. ImionaTHU2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2022-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNGUYEN DOAN2012-12-07 do dziś
2. ImionaDUNG2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-12-07 do dziś
21. NazwiskoTRAN2022-03-09 do dziś
2. ImionaTHANH HA2022-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-03-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-03-11 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2009-03-11 do dziś
355 10 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2009-03-11 do dziś
456 10 RESTAURACJE I INNE POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-03-11 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-03-11 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-03-11 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-03-11 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-10-03 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-12 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-10 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-12 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
7data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
8data złożenia 30.08.2011 okres 2010 ROK2011-09-22 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-07 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres 01-01-2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
13data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-11 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
15data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
16data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
17data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
18data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
19data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
20data złożenia 16.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
62010 ROK2011-09-22 do dziś
72011 ROK2012-08-07 do dziś
801-01-2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-12 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-17 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-10-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-12 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
82010 ROK2011-09-22 do dziś
92011 ROK2012-08-07 do dziś
1001-01-2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-11 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2013-07-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaW DNIU 04.06.2013 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „L.D.T.” SPÓŁKI Z O.O. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PODZIALE „L.D.T.” SPÓŁKI Z O.O. POPRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W DRODZE PRZENIESIENIA CZĘŚCI MAJĄTKU „L.D.T.” SPÓŁKI Z O.O. NA „KIM LIEN” SPÓŁKĘ Z O.O. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE PODZIAŁU SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄD „L.D.T.” SP. Z O.O. W DNIU 19 KWIETNIA 2013 R.; NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MATEJKI 2, REP. A NR 2245/2013.2013-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2013-10-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaW DNIU 04.06.2013 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „L.D.T.” SPÓŁKI Z O.O. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PODZIALE „L.D.T.” SPÓŁKI Z O.O. POPRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W DRODZE PRZENIESIENIA CZĘŚCI MAJĄTKU „L.D.T.” SPÓŁKI Z O.O. NA „KIM LIEN” SPÓŁKĘ Z O.O. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE PODZIAŁU SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄD „L.D.T.” SP. Z O.O. W DNIU 19 KWIETNIA 2013 R.; NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MATEJKI 2, REP. A NR 2245/2013.2013-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów