INTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000085446
Numer REGON: 250525170
Numer NIP: 6222430543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[RDF/454785/22/502]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2505251702002-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2002-01-25 do dziś
2. Adresulica ODOLANOWSKA nr domu 60 miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2002-01-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINTAR@INTAR.PL2022-04-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTAR.PL2022-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BŁACHOWIE2009-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina DOBRODZIEŃ miejscowość BŁACHÓW2009-07-06 do dziś
3. Adresmiejscowość BŁACHÓW ulica OPOLSKA nr domu 36A kod pocztowy 46-380 poczta DOBRODZIEŃ kraj POLSKA 2009-07-06 do dziś
21. Firma oddziałuINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2009-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-06-12 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 17K kod pocztowy 10-416 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2015-06-12 do dziś
31. Firma oddziałuINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NOWYM DWORZE2009-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina SYCÓW miejscowość NOWY DWÓR2009-07-06 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWY DWÓR nr domu 1F kod pocztowy 56-500 poczta SYCÓW kraj POLSKA 2009-07-06 do dziś
41. Firma oddziałuINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KĘPNIE2009-07-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość KĘPNO2009-07-06 do dziś
3. Adresmiejscowość KĘPNO ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 65 kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA 2020-01-29 do dziś
51. Firma oddziałuINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2010-04-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-09-23 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BIERUTOWSKA nr domu 55C kod pocztowy 51-317 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-04-08 do dziś
61. Firma oddziałuINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2010-04-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-01-29 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. IGOŁOMSKA nr domu 8B kod pocztowy 31-983 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-01-29 do dziś
71. Firma oddziałuINTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KALISZU2013-10-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2013-10-22 do dziś
3. Adresmiejscowość KALISZ ulica WROCŁAWSKA nr domu 48 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2013-10-22 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY -13.12.2001 R., NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL. SĄDOWA 6, REP. A NR 9536/2001, AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM 17.12.2001 R., NOTARIUSZA ANNY MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL. SĄDOWA 6, REP. A NR 9615/2001, ZMIENIONO § 11 UMOWY.2002-01-25 do dziś
216.07.2012 R., NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 7268/2012 -ZMIENIONO: § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 282012-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEMYSŁAWA BIENIEK, URSZULI BIENIEK, KAZIMIERZA SÓJKI I JANA ŁYCZYWEK Z DNIA 13 GRUDNIA 2001 R. PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W K.N. ANNY MISIAK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REP. A NR 9536/2001 O PRZEKSZTAŁCENIU NA PODSTAWIE ART. 551 § 2 I § 3 KSH W ZW. Z ART. 553 KSH W ZW. Z ART. 572 KSH DOTYCHCZASOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WIELKOPOLSKIE SKŁADY DRZEWNE „WITAR” W „INTAR” SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaWIELKOPOLSKIE SKŁADY DRZEWNE „WITAR” SPÓŁKA CYWILNA2002-01-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-25 do dziś
3. Numer w rejestrze14599, 14600, 14601, 15232002-01-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO, BURNISTRZ GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE2002-01-25 do dziś
5. Numer REGON2505251702002-01-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAYAMO B.V.2011-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ2011-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARYSEK2017-09-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIEK2002-01-25 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANTONI2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ2013-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4.000.000,00 PLN2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14.000.000,00 PLN2002-01-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2013-04-29 do dziś
2. ImionaARTUR MARIUSZ2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIEK2002-01-25 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANTONI2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-08-20 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-08-20 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-20 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-08-20 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-08-20 do dziś
631 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2012-08-20 do dziś
731 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2012-08-20 do dziś
831 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2012-08-20 do dziś
995 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2012-08-20 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 15.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -24.01.2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -24.01.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -24.01.20022003-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 25.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 25.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 25.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 25.01.2002 -31.12.20022003-09-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
6data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
7data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
8data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
9data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
10data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
11data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
12data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
13data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
14data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
15data złożenia 04.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
16data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
17data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
18data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
19data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
21data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
22data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów