A.Z. AGORA KUBISIAK GRUPA SBS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000085210
Numer REGON: 210505140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-04-06
Sygnatura akt[RDF/284777/21/444]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2105051402003-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.Z. AGORA KUBISIAK GRUPA SBS SPÓŁKA JAWNA2014-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat MIĘDZYCHODZKI gmina MIĘDZYCHÓD miejscowość MIĘDZYCHÓD2002-01-25 do dziś
2. Adresulica SIKORSKIEGO nr domu 37 miejscowość MIĘDZYCHÓD kod pocztowy 64-400 poczta MIĘDZYCHÓD kraj POLSKA 2002-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.12.2001 R. -AKT NOATRIALNY REP. A NUMER 15.142/2001, ANDRZEJ ADAMSKI NOTARIUSZ, KN PIOTR KOWANDY ANDRZEJ ADAMSKI S.C. W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2.2002-01-25 do dziś
205.10.2007 R., REP. A NR 10867/2007, NOTARIUSZ ANDRZEJ ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2007-10-19 do dziś
3REP. A NR 863/2010, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA KOSZYCA RATAJCZAK, UL. 17 STYCZNIA 94, 64-400 MIĘDZYCHÓD, ZMIENIONO § 5 -PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.2010-03-12 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.11.2012 R., REP. A NR 6172/2012, NOTARIUSZ BARBARA KOSZYCA-RATAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYCHODZIE - ZMIANA: § 6, § 7, § 8 - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2013-01-23 do dziś
510.04.2014 R., NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3121/2014 - ZMIENIONO: § 22014-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 42002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA. Z. AGORA S.C.2002-01-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0013142002-01-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIĘDZYCHODU2002-01-25 do dziś
5. Numer REGON2105051402002-01-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2013-01-23 do dziś
2. ImionaANNA2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2013-01-23 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2002-01-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ADAM2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2002-01-25 do dziś
2. ImionaAURELA MARIA2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1.AURELA MARIA KUBISIAK I ZBIGNIEW KUBISIAK - KAŻDY SAMODZIELNIE 2.ANNA KUBISIAK I JAKUB KUBISIAK KAŻDY Z NICH ŁĄCZNIE Z AURELĄ MARIĄ KUBISIAK BĄDŹ ZBIGNIEWEM KUBISIAK2013-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2002-01-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ADAM2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2013-01-23 do dziś
2. ImionaJAKUB2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2002-01-25 do dziś
2. ImionaAURELA MARIA2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2013-01-23 do dziś
2. ImionaANNA2013-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-25 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-12 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-12 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-03-12 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-12 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-03-12 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-12 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-12 do dziś
1077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-03-12 do dziś
1177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-03-12 do dziś
1277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-03-12 do dziś
1382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-12 do dziś
1496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-12 do dziś
1546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-03-12 do dziś
1646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-03-12 do dziś
1746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-03-12 do dziś
1843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-03-12 do dziś
1943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-03-12 do dziś
2043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-03-12 do dziś
2146 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-03-12 do dziś
2246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-03-12 do dziś
2346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-03-12 do dziś
2446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-03-12 do dziś
2547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
2613 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2010-03-12 do dziś
2717 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2010-03-12 do dziś
2817 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2010-03-12 do dziś
2918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-03-12 do dziś
3018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-03-12 do dziś
3118 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-03-12 do dziś
3238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-03-12 do dziś
3341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-12 do dziś
3441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-12 do dziś
3542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-03-12 do dziś
3642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-12 do dziś
3743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-12 do dziś
3843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-12 do dziś
3946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-03-12 do dziś
4046 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-03-12 do dziś
4146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-03-12 do dziś
4246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-03-12 do dziś
4346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-03-12 do dziś
4446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-03-12 do dziś
4546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-03-12 do dziś
4646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-03-12 do dziś
4746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-03-12 do dziś
4846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-03-12 do dziś
4947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
5047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
5147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
5247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
5347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
5447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
5547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-03-12 do dziś
5647 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-03-12 do dziś
5747 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-03-12 do dziś
5847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-12 do dziś
5949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-03-12 do dziś
6049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-12 do dziś
6152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-12 do dziś
6252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-03-12 do dziś
6352 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-03-12 do dziś
6452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-03-12 do dziś
6562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 08.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 22.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-28 do dziś
4data złożenia 26.05.2006 okres 2005 ROK2006-06-06 do dziś
5data złożenia 08.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-26 do dziś
6data złożenia 06.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-02 do dziś
7data złożenia 27.04.2009 okres 2008 R.2009-05-20 do dziś
8data złożenia 02.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-20 do dziś
9data złożenia 04.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-28 do dziś
10data złożenia 28.03.2012 okres 2011 R.2012-04-13 do dziś
11data złożenia 08.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
12data złożenia 17.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
13data złożenia 03.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
14data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
15data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
16data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
17data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
18data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
19data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-06 do dziś
22006 ROK2007-06-26 do dziś
32007 ROK2008-07-02 do dziś
42008 R.2009-05-20 do dziś
52009 ROK2010-04-20 do dziś
62010 ROK2011-04-28 do dziś
72011 R.2012-04-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów