SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM NAD ODRĄ”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000085204
Numer REGON: 810713003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-02-02
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1909/23/600]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP8107130032002-01-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM NAD ODRĄ”2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 23842002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-01-25 do dziś
2. Adresulica NAD ODRĄ nr domu 18 kod pocztowy 71-833 poczta SZCZECIN 2002-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 1995 R.2002-01-25 do dziś
2ZMIANA W DNIU 18.01.2002 R.- JEDNOLITY TEKST2002-07-03 do dziś
3TEKST JEDNOLITY STATUTU W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 27 CZERWCA 2003 R.2003-10-23 do dziś
417.06.2005 R. -ZMIANA TREŚCI CAŁEGO STATUTU.2005-10-06 do dziś
506.10.2006 R. § 15 PKT 5, PKT 6, PKT 13, § 20 UST. 1, UST. 2 PKT 5, § 22 UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 27 UST. 2, § 33 UST. 1, § 42 UST. 1 PKT 8, § 48 UST. 2, UST. 3, § 57 UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 72, § 73 UST. 8, UST. 9, § 75 UST. 2, § 100 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, UST. 10, UST. 11, UST. 12, UST. 13, UST. 14, § 101 UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, § 102 UST. 2, § 104 UST. 3 PKT 2, § 126 UST. 2, § 139 UST. 1 PKT 2, PKT 3, UST. 2, UST. 3 PKT 3, UST. 5, § 142 UST. 1, UST. 2, § 143, § 144 UST. 1, UST. 22007-01-19 do dziś
606 CZERWCA 2008 R. ZMIENIONO: § 4, § 5, § 6 UST. 2, § 8 UST. 1-2, § 10 UST. 3, § 11, § 12 UST. 2, 4, 6, § 15, § 16 PKT 7-16, § 21 UST. 2 PKT 7, § 22 UST. 3, 4, 6 PKT 1-4, § 24, § 25, § 26 UST. 4, 7, DZIAŁ III ROZDZIAŁ I § 27; § 28, § 29 WSTĘP, PKT 12, § 30, § 31, § 32, § 33 UST. 1, 2, § 34, § 35, § 37, § 38 UST. 3, § 39, § 40 PKT 1, § 41, § 42 PKT 12-27 I PKT 29-30, UST. 3, § 43 UST. 2, § 47, § 48, § 49 UST. 2 PKT 3, 12, 14, UST. 3 § 55 UST. 1, § 56 UST. 4, § 57, § 58 ZM. NR, § 59 ZM. NR, § 60§ 63 ZM. NR, § 64 UST. 1 PKT 1-4, § 65-§ 67 ZM. NR, § 68 ZM. NR I UST. 2, § 69-§ 73 ZM. NR, § 78 ZM. NR, § 79 ZM. NR I ZDANIE PIERWSZE, § 80 UST. 3, § 81 ZM. NR, § 82 ZM. NR I TREŚCI, § 83 ZM. NR, § 85-§ 88 ZM. NR I TREŚCI, § 89-§ 99 ZM. NR, § 100 ZM. NR I TREŚCI, § 101 ZM. NR I UST. 1, 3, 6, 9, § 102 ZM. NR I UST. 3, § 103-§ 104 ZM. NR, § 105 ZM. NR I UST. 1, 2, § 106 ZM. NR I UST. 1, 3, 4, § 107-§ 111 ZM. NR, § 112 ZM. NR I TREŚCI, DZIAŁ VIII ZM. NR, § 120 ZM. NR I TREŚCI, § 121 ZM. NR I UST. 2, 4, UST. 5 ZM. NR, § 122 ZM. NR I UST. 3, § 123 ZM. NR I TREŚCI, § 124-§ 126 ZM. NR, § 127§ 128 ZM. NR I TREŚCI, § 129-§ 130 ZM. NR, § 131 ZM. NR I UST. 1, 2, § 132 ZM. NR, § 133 ZM. NR I UST. 3, § 134 ZM. NR, § 135 ZM. NR I UST. 4, § 136-§ 138 ZM. NR, DZIAŁ IX ZM. NR I TREŚCI, § 139 ZM. NR I TREŚCI, § 140 ZM. NR I UST. 1, 2, § 141 ZM. NR I UST. 1, 2, 3, § 142 ZM. NR I UST. 1 PKT 1, § 143 ZM. NR I TREŚCI, DZIAŁ X ZM. NR, § 145 ZM. NR I TREŚCI, § 146 ZM. NR I UST. 1, 2, 3, 4, § 147 ZM. NR I UST. 1, 2, § 148 ZM. NR, § 149 ZM. NR I TREŚCI, § 150 ZM. NR I UST. 2 DODANO -§ 5 UST. 1, UST. 3, § 12 UST. 4 PKT 6-9, UST. 8, § 17 PKT 6, § 43 UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 59 UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 64 UST. 5-11, § 80 UST. 4, UST. 5, § 78, § 106, § 107 USUNIĘTO: -§ 11 UST. 1, § 16 PKT 5, § 21 UST. 2 PKT 6, § 26 UST. 1 PKT 4, UST. 6, § 42 UST. 1 PKT 10, 11, 28, 31, § 52, § 53, § 54, § 74, § 75, § 76, § 77, § 84, § 102 UST. 3, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 121 UST. 3, UST. 6, UST. 7, § 1442008-08-28 do dziś
715 CZERWCA 2018 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2018-09-20 do dziś
827.10.2022 R., ZMIANA § 67 PKT 10 STATUTU2023-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUJŻA2012-08-07 do dziś
2. ImionaHALINA ELŻBIETA2012-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2012-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-07 do dziś
21. NazwiskoSYMONOWICZ2007-05-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-05-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-05-25 do dziś
31. NazwiskoGRZESIUK2007-01-19 do dziś
2. ImionaELWIRA MARIA2007-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIKIEWICZ2023-02-02 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2023-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2023-02-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2019-07-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYPOSZYŃSKA2020-08-12 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPŁOWSKI2023-02-02 do dziś
2. ImionaJACEK KLEMENS2023-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2002 ROK data złożenia 25.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 ROK2003-10-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-10 do dziś
6data złożenia 16.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-20 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-13 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-09 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-01 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-07 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-09 do dziś
12data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
13data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
15data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
19data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
20data złożenia 19.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-10 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-20 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-13 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-09 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-01 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-07 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2002 ROK2003-10-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-10 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-20 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-13 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-09 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-01 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-07 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów