ARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000084838
Numer REGON: 811050935
Numer NIP: 9551729322
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[RDF/362803/21/70]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP8110509352002-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, nr w rejestrze 54042002-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-01-24 do dziś
2. Adresulica 5-GO LIPCA nr domu 36 A nr lokalu 5 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-376 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2002-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.01.1997 R. NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ W KN W SZCZECINIE, REP. A NR 565/1997 ZMIANA PARAGRAFÓW 8, 12, 23, 24, 25, ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14.11.2001 R. W KN NOTARIUSZ HANNY POĆWIARDOWSKIEJ REP. A NR 11096/20012002-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2002-01-24 do dziś
2. ImionaJACEK2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 (DZIEWIĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100.000,00 PLN2002-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2002-01-24 do dziś
2. ImionaJACEK2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMAZURKIEWICZ2002-01-24 do dziś
2. ImionaEWA HELENA2002-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2002-01-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2020-09-16 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-09-16 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-09-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-08-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-08 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-01 do dziś
5data złożenia 10.12.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-12-19 do dziś
6data złożenia 07.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072013-06-07 do dziś
7data złożenia 07.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082013-06-07 do dziś
8data złożenia 07.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092013-06-07 do dziś
9data złożenia 07.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102013-06-07 do dziś
10data złożenia 07.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-06-07 do dziś
11data złożenia 26.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-28 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13data złożenia 20.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-22 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-02 do dziś
15data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
16data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
18data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-01 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-12-19 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072013-06-07 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082013-06-07 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092013-06-07 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102013-06-07 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-06-07 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-01 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-12-19 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072013-06-07 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082013-06-07 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092013-06-07 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102013-06-07 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-06-07 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów