„INTEGRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000084799
Numer REGON: 250859912
Numer NIP: 6222258825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[RDF/408546/22/549]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2508599122002-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU; WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 19242002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina ODOLANÓW miejscowość GORZYCE MAŁE2002-01-25 do dziś
2. Adresnr domu 24 B miejscowość GORZYCE MAŁE kod pocztowy 63-430 poczta ODOLANÓW kraj POLSKA 2002-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA, ANNA MISIAK REP. A 7561/98 UMOWA SPÓŁKI, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI 13.11.2001 R. KANC. NOT. ANNA MISIAK REP. A 8438/2001; ZAKRES ZMIAN: MIANA §3, §6, §12, ZMIANA 1-GO ZDANIA, W § 14 NOWE OZNACZENIE DOT. TREŚCI ORAZ DODANIE UST. 3, ZMIANA § 17, ZMIANA § 22 UST. 1.2002-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPOLAN2002-01-25 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW KAZIMIERZ2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ2009-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego95.000,00 PLN2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, KTÓREGO POWOŁUJE ZARZĄD SPÓŁKI2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPOLAN2002-01-25 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW KAZIMIERZ2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPOLAN2002-01-25 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JÓZEF2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2002-01-25 do dziś
226 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2002-01-25 do dziś
326 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2002-01-25 do dziś
445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-01-25 do dziś
545 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-01-25 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-25 do dziś
745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-01-25 do dziś
845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-01-25 do dziś
945 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-01-25 do dziś
1045 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-25 do dziś
1145 41 Z TYNKOWANIE2002-01-25 do dziś
1214 22 Z KOPALNICTWO GLINY I KAOLINU2002-01-25 do dziś
1345 44 A MALOWANIE2002-01-25 do dziś
1445 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-01-25 do dziś
1551 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-01-25 do dziś
1651 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2002-01-25 do dziś
1751 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-01-25 do dziś
1851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-01-25 do dziś
1951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-01-25 do dziś
2052 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-01-25 do dziś
2152 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-01-25 do dziś
2252 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2002-01-25 do dziś
2326 26 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH2002-01-25 do dziś
2452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-01-25 do dziś
2560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-01-25 do dziś
2660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-01-25 do dziś
2763 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-01-25 do dziś
2863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-01-25 do dziś
2970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-25 do dziś
3070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-25 do dziś
3170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-25 do dziś
3270 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-01-25 do dziś
3371 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-01-25 do dziś
3426 30 Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH2002-01-25 do dziś
3571 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-01-25 do dziś
3671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-01-25 do dziś
3774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-01-25 do dziś
3874 40 Z REKLAMA2002-01-25 do dziś
3974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-25 do dziś
4090 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-01-25 do dziś
4190 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-01-25 do dziś
4290 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2002-01-25 do dziś
4326 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2002-01-25 do dziś
4426 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2002-01-25 do dziś
4526 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-01-25 do dziś
4626 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2002-01-25 do dziś
4726 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
4data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
5data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
7data złożenia 14.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-19 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
10data złożenia 26.11.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-19 do dziś
11data złożenia 26.11.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-19 do dziś
12data złożenia 26.11.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-19 do dziś
13data złożenia 26.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
14data złożenia 22.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
15data złożenia 23.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-14 do dziś
16data złożenia 23.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-14 do dziś
17data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-07 do dziś
18data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-12-13 do dziś
19data złożenia 25.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-25 do dziś
20data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-19 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-19 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-05 do dziś
301.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-19 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-03 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-19 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-19 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów