SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIEŃCZYCE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000084584
Numer REGON: 350001913
Numer NIP: 6750006688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2023-01-31
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/2886/23/935]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIEŃCZYCE2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze S-591/A2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE KOMBATANTÓW nr domu 1 kod pocztowy 31-630 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.09.1990 R.2002-01-25 do dziś
212.01.2002 R. ZMIENIONE PAR. 1 -116 DODANE PAR. 117 -153; ZAPISY STATUTU DOSTOSOWANO DO USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z DNIA 15.12.2000 R.2002-06-11 do dziś
313.12.2003 R. -§ § OD 1 DO 153 ZASTĄPIONO § § OD 1 DO 1702004-03-01 do dziś
421.05.2005 R. -ZMIANA: § 1, § 19 UST. 2, § 49 UST. 2, § 50, § 67 UST. 4, § 92 UST. 1, 3, 8, § 93 UST. 1, 7, 8, § 112 UST. 2, § 145 UST. 2 PKT 1.2005-06-30 do dziś
510.06.2006 RZMIANA § § 2, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 38, 42, 43, 47, 54, 55, 56, 57, 73, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 127, 128, 132, 133, 140, 145, 149, 152, 153, 156, 157, 158.2006-09-12 do dziś
626.05.2007 R. ZMIANA: § 5, 6, 9, 10, 14, 30, 79, 80, 98, 100 SKREŚLA SIĘ: § 232007-08-03 do dziś
723.10.2009 R. -USUNIĘTO DOTYCHCZASOWE § § OD NR 1 DO NR 169, ZASTĄPIONO NOWYMI § § OD NR 1 DO 184.2010-01-12 do dziś
820.06.2014 R. - ZMIANA: § 32 UST. 6, § 35 UST. 4, § 40 UST. 4, § 42 UST. 1, § 43 UST. 9, § 47 UST. 2, § 62 UST. 2, § 69 UST. 2, § 81 UST. 1, § 89 UST. 1, § 106 UST. 1, § 109, § 111 UST. 1, § 115, § 117, § 121, § 126, § 139 UST. 1, § 143, § 144, § 145, § 146, § 153, § 154 UST. 1, § 158; SKREŚLENIE: § 40 UST. 7, § 45 UST. 4, § 45 UST. 5, § 107, § 110, § 112, § 1832014-10-23 do dziś
926.06.2015, ZMIENIONO: § 14 UST. 1, § 106, § 132, § 148 UST. 4; DODANO: § 2 UST. 12; SKREŚLONO: § 102, § 1562015-07-20 do dziś
1002.06.2017 R. ZMIANA: § 15, § 17, § 32, § 40, § 42, § 43, § 45, § 57, § 62, § 64, § 71, § 100 SKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI, § 103 SKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI, § 105 SKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI, § 106, § 118 SKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI, § 132, § 154.2017-07-05 do dziś
1125.05.2018R., ZMIANA § 1, § 2, § 4, §§ 10-13, § 15, § 17, §§ 19-20, § 23, §§ 28-75, §§ 77-99, § 101, § 104, § 106, §§ 108-109, § 111, §§ 113-155, §§ 157-181 UCHYLENIE § 22, § 24, §§ 25-27, § 762018-07-30 do dziś
1224 CZERWCA 2022 ROKU, UCHWAŁA NR 16/2022 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BIEŃCZYCE” W KRAKOWIE - ZMIANA § 57 UST. 1 ORAZ §129 UST. 5 I UST. 62022-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJTUSIAK PIŁAT2015-06-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2015-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-31 do dziś
21. NazwiskoBARGIEL2002-01-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMEK2022-08-25 do dziś
2. ImionaWIOLETA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZONIEC2022-08-25 do dziś
2. ImionaANNA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUCIŃSKA2022-08-25 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPECKA2022-08-25 do dziś
2. ImionaIWONA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURAL2022-08-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPIŃSKI2022-08-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPACKA CZYŻ2022-08-25 do dziś
2. ImionaDANUTA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2022-08-25 do dziś
2. ImionaMARIA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2019-07-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHACKA JANEK2019-07-17 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2019-07-17 do dziś
2. ImionaMARIOLA2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaUTYLSKI2016-07-22 do dziś
2. ImionaEDWARD2016-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBARGIEL2012-05-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO DO JEDNOOSOBOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES UPRAWNIEŃ PRACODAWCY W ROZUMIENIIU KODEKSU PRACY.2012-05-28 do dziś
21. NazwiskoCENDA2018-04-25 do dziś
2. ImionaINGEBORGA JADWIGA2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2018-04-25 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-06-11 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-06-11 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-01 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-01 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-12 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-01-12 do dziś
768 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK. WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R2004-06-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
4data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
5data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
19data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
20data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R2004-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-18 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R2004-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-04 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-05 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów