„EWI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000084505
Numer REGON: 012081762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2017-04-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/21475/17/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120817622002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, nr w rejestrze 290722002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-28 do dziś
2. Adresulica MOKOTOWSKA nr domu 28 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-559 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY Z 21.08.1991, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, REP. A-III-14269/91 2) AKT NOTARIALNY Z 21.11.2001, ASESOR NOTARIALNY ILONA MAGDALENA STARZYK -WOJNAR Z KANCELARII BARBARY WRÓBLEWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A-11606/2001, ZMIANA PAR. 7, 8.1, 8.4, 9, 10, 14, 15, 16, TEKS JEDNOLITY. 3) AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.01.2002 R. ASESOR NOTARIALNY ILONA MAGDALENA STARZYK -WOJNAR Z KANCELARII BARBARY WRÓBLEWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A-483/2002, ZMIANA PAR. 11, 17, 18, TEKST JEDNOLITY.2002-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaWITOLD JERZY2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 133.650,00 ZŁOTYCH2011-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaEWA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.550 PLN2002-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego178.200,00 PLN2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1140.200,00 PLN2002-01-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z NICH.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaEWA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH2002-01-28 do dziś
274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-01-28 do dziś
374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-01-28 do dziś
474 40 Z REKLAMA2002-01-28 do dziś
560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-01-28 do dziś
660 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-01-28 do dziś
763 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-01-28 do dziś
851 70 B SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH2002-01-28 do dziś
952 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-01-28 do dziś
1051 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2002-01-28 do dziś
1152 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-01-28 do dziś
1251 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-01-28 do dziś
1352 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-01-28 do dziś
1451 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY2002-01-28 do dziś
1551 19 Z ŚWIADCZENIE USŁUG AGENCYJNYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH NA RZECZ PODMIOTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2001 R. data złożenia 27.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 R.2002-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.I. -31.XII.2002 data złożenia 26.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.I. -31.XII.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.I. -31.XII.20022003-06-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.I -31.XII 2003 data złożenia 07.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 20032004-06-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-06-20 do dziś
5data złożenia 31.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-28 do dziś
6data złożenia 29.03.2007 okres I-XII 20062007-04-06 do dziś
7data złożenia 02.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
8data złożenia 23.04.2009 okres I -XII 20082009-05-08 do dziś
9data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-15 do dziś
10data złożenia 18.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
11data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-03-25 do dziś
12data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
13data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
14data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
15data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1ROK 20062007-04-06 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-09-05 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-09-28 do dziś
320062007-04-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
5I -XII 20082009-05-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-15 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
122010 R.2011-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-09-05 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-09-28 do dziś
3SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I-XII 20062007-04-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-09 do dziś
5I -XII 20082009-05-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-15 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-12 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-03-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
132010 R.2011-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów