„FOUR SEASONS -POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000084375
Numer REGON: 013012869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2003-11-14
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/21603/3/903]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0130128692002-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FOUR SEASONS -POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 532632002-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-29 do dziś
2. Adresulica FRETA nr domu 39 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-227 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.01.1998 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMINIE PRZY UL. WILEŃSKIEJ 21, REP. A NR 205/1998. -AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2001 R. NOTARIUSZ CZESŁAW SALAGIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŃSKICH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1 W KOŃSKICH, REP. A NR 5389/2001, ZMIANY PAR. 7.12002-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELĄG2002-01-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250 ZŁ2002-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKAREWICZ2002-01-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250 ZŁ2002-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4500,00 PLN2002-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2002-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELĄG2002-01-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymNIE2002-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKAREWICZ2002-01-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymNIE2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy140 20 B DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2002-01-29 do dziś
245 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-01-29 do dziś
345 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-01-29 do dziś
445 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-01-29 do dziś
545 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-29 do dziś
645 41 Z TYNKOWANIE2002-01-29 do dziś
745 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-01-29 do dziś
845 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-01-29 do dziś
945 43 B SZTUKATORSTWO2002-01-29 do dziś
1045 44 A MALOWANIE2002-01-29 do dziś
1145 44 B SZKLENIE2002-01-29 do dziś
1245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-01-29 do dziś
1345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-29 do dziś
1445 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-01-29 do dziś
1550 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-01-29 do dziś
1651 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2002-01-29 do dziś
1751 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-01-29 do dziś
1851 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2002-01-29 do dziś
1951 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-01-29 do dziś
2051 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-01-29 do dziś
2151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-01-29 do dziś
2251 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-01-29 do dziś
2345 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-01-29 do dziś
2451 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-01-29 do dziś
2551 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-01-29 do dziś
2651 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-01-29 do dziś
2751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-01-29 do dziś
2851 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-01-29 do dziś
2963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-01-29 do dziś
3074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-01-29 do dziś
3174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-01-29 do dziś
3274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-29 do dziś
3374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-01-29 do dziś
3445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-29 do dziś
3574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-01-29 do dziś
3674 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2002-01-29 do dziś
3774 40 Z REKLAMA2002-01-29 do dziś
3845 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-29 do dziś
3945 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-01-29 do dziś
4045 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-01-29 do dziś
4145 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-01-29 do dziś
4245 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 01.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01-01-2002 DO 31-12-2002 data złożenia 06.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01-01-2002 DO 31-12-2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01-01-2002 DO 31-12-20022003-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów