„TANK” - TOMASZ KASPERSKI, IWONA ZIELIŃSKA - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000084216
Numer REGON: 970634400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2024-05-08
Sygnatura akt[RDF/601110/24/601]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP9706344002002-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANK” - TOMASZ KASPERSKI, IWONA ZIELIŃSKA - SPÓŁKA JAWNA2024-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŁĘKNICA miejscowość ŁĘKNICA2002-01-25 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 1 kod pocztowy 68-208 poczta ŁĘKNICA 2003-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 27.03.1997 R. -ANEKS Z DNIA 10.12.2001 R. ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY (UWZGLĘDNIAJACY ZMIANY NA DZIEŃ 10.12.2001 R.)2002-01-25 do dziś
201.09.2010 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY.2010-09-28 do dziś
311.03.2020R. - ZMIANA TREŚCI § 7, - DODANO § 8.2020-04-21 do dziś
401.01.2024 R., ZMIANA TREŚCI KOMPARYCJI §4, §5, §6; USUNIĘTO: §72024-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH.2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TANK” SP.C. TOMASZ KASPERSKI, ROMAN ZAGÓRSKI2002-01-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-25 do dziś
3. Numer w rejestrze00850; 1018; 10192002-01-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA ŁĘKNICA2002-01-25 do dziś
5. Numer REGON9706344002002-01-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2010-09-28 do dziś
2. ImionaIWONA2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERSKI2002-01-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE,PRZY CZYM WSPÓLNIK ROMAN ZAGÓRSKI JEST POZBAWIONY PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2020-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERSKI2002-01-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2010-09-28 do dziś
2. ImionaIWONA2010-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-28 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-09-28 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-09-28 do dziś
446 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-09-28 do dziś
546 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-09-28 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-28 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-28 do dziś
846 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-09-28 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-28 do dziś
1047 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK data złożenia 18.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK2003-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R., - 31.12.2003 R., data złożenia 14.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R., -31.12.2003 R.,2004-09-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-17 do dziś
4data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
5data złożenia 26.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
6data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
8data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-07 do dziś
9data złożenia 04.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-08 do dziś
10data złożenia 18.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
11data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
12data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
19data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
22data złożenia 08.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-08 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów