„BUD-POS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 19:19:34
Numer KRS: 0000084143
Numer REGON: 017455262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244233/20/925]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-POS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW2002-01-22 do dziś
2. Adresulica RADZIWIŁŁOWSKA nr domu 6 miejscowość ŻYRARDÓW kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj POLSKA 2002-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2001 R. REPERTORIUM „A” NR 3461/2001 NOTARIUSZ BEATA FIDRYSIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SKIERNIEWICACH UL.MSZCZONOWSKA 33/35 P.1092002-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEITZMANN2002-01-22 do dziś
2. ImionaIWONA2002-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 50.000 ZŁ2002-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport131.500,00 PLN2002-01-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES SAMODZIELNIE.2002-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEITZMANN2002-01-22 do dziś
2. ImionaIWONA2002-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-01-22 do dziś
245 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-01-22 do dziś
345 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-01-22 do dziś
445 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-01-22 do dziś
545 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-22 do dziś
645 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-01-22 do dziś
745 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-01-22 do dziś
845 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-01-22 do dziś
945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-01-22 do dziś
1045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-01-22 do dziś
1145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-22 do dziś
1245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-22 do dziś
1345 41 Z TYNKOWANIE2002-01-22 do dziś
1445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-01-22 do dziś
1545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-01-22 do dziś
1645 44 A MALOWANIE2002-01-22 do dziś
1745 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-22 do dziś
1845 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-01-22 do dziś
1945 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2002-01-22 do dziś
2045 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH LOKALNYCH2002-01-22 do dziś
2145 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-01-22 do dziś
2245 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-01-22 do dziś
2345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-01-22 do dziś
2445 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-01-22 do dziś
2545 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-21 do dziś
4data złożenia 02.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-30 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
6data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
8data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
9data złożenia 09.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
11data złożenia 23.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
14data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-21 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów