WETROK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000084118
Numer REGON: 017407100
Numer NIP: 1230954442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401754/22/304]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWETROK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2008-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŁĄCZYNY nr domu 4 B kod pocztowy 02-820 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113 LISTOPADA 2001 R., NOTARIUSZ MARIA ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA UL.WARSZAWSKA 4 W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 6815/20012002-01-23 do dziś
229 GRUDNUA 2004 R., NR REPERTORIUM A 5284/2004 MARTYNA GONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KRASKI 31, 02-804 WARSZAWA PAR. 5.1, PAR. 6, PAR. 7.1, PAR. 322005-03-23 do dziś
329.11.2006 R. REPERTORIUM A NUMER 4757/2006, KANCELARIA NOTARIALNA - NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, 02-804 WARSZAWA, UL. KRASKI 31: ZMIANA PAR. 1.3 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. 08.12.2006 R. REPERTORIUM A NUMER 4929/2006, KANCELARIA NOTARIALNA - NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, 02-804 WARSZAWA, UL. KRASKI 31: ZMIANA PAR. 2.2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2007-01-25 do dziś
415.07.2008 R. REP. A 15385/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA SIELSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 55/73 LOK.33, ZMIENIONO: PAR. 1.1, 1.2, 1.3, 12.3, 13.3, 15.1, DODANO PAR. 16.6, USUNIĘTO PAR. 30.4.2008-09-24 do dziś
523.12.2009 R., REP. A NR 12520/2009, ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA SOBCZYŃSKA -SAS ZASTĘPCA BARBARY WRÓBLEWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, § 2.2 18.03.2010 R., REP. A NR 589/2010, NOTARIUSZ MAGDALENA UŁANOWSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, § 2.22010-04-22 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.05.2012 R. REPERTORIUM A -982/2012 NOTARIUSZ MAGDALENA UŁANOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŻURAWIA 26 LOK. 16A 00-515 WARSZAWA ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ WYKREŚLENIE § 17.2. PKT 7.2012-05-31 do dziś
714.01.2020 R., REP. A NR 139/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 UST.22020-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-23 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2002-01-23 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWETROK AG2008-09-24 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2008-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 PLN2005-03-23 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100002005-03-23 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2005-03-23 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000000,00 PLN2005-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcji„A”2002-01-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002002-01-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane5.000 AKCJI SERII „A” UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU I W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI KAŻDA AKCJA SERII „A” DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KAŻDA AKCJA SERII „A” JEST, W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, SPŁACANA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO JEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ2002-01-23 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2005-03-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002005-03-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane5.000 AKCJI IMIENNYCH SERII B OD NUMERU 00001 DO NUMERU 05000, O WARTOŚCI 100 ZŁ KAŻDA. AKCJE NOWEJ EMISJI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU I W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI -KAŻDA AKCJA SERII B DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, A W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, SPŁACANA JEST W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO JEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ.2005-03-23 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2008-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZEWSKI2002-01-23 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2002-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2002-01-23 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2002-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKYBURZ2016-07-21 do dziś
2. ImionaTHOMAS2016-07-21 do dziś
21. NazwiskoHARTMANN2010-12-01 do dziś
2. ImionaPRISKA2010-12-01 do dziś
31. NazwiskoSTUCKER2010-12-01 do dziś
2. ImionaANDRÉ2010-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-02-04 do dziś
246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2020-02-04 do dziś
346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2020-02-04 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-02-04 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-02-04 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-02-04 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-02-04 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-02-04 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 23.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 23.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 23.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 23.01.2002 -31.12.20022003-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-01 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
10data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
12data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
13data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
15data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
16data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
17data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
18data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
19data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów