SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MICHAŁ”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000084088
Numer REGON: 271891931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500713/23/77]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP2718919312002-01-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MICHAŁ”2002-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 13312002-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2017-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE nr domu 22 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2017-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONO 15 KWIETNIA 1993 ROKU STATUT ZMIENIONO UCHWAŁĄ Z DNIA 14 GRUDNIA 2001 ROKU STATUT ZMIENIONO W TEN SPOSÓB, ŻE NADANO MU W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE2002-01-22 do dziś
225.06.2003 ROKU -ZMIENIONO: PAR. 4, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 63, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71, PAR. 72, PAR. 120. DODANO: PAR. 35 A.2003-09-08 do dziś
329 CZERWCA 2006 R. 1/UCHYLONO STATUT UCHWALONY W DNIU 14 GRUDNIA 2001 R. 2/UCHWALONO NOWY STATUT JAK W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 1/2006 Z DNIA 29 CZERWCA 2006 R.2006-09-11 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1/2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ NR 1/2008 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z 5 LUTEGO 2008 R. ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI W TEN SPOSÓB IŻ NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2008-02-13 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 10/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, KTÓRE ODBYWAŁO SIĘ CZĘŚCIAMI -I CZĘŚĆ W DNIU 25.06.2010 R., II CZĘŚĆ W DNIU 28.06.2010 R. I III CZĘŚĆ 29.06.2010 R. -ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI POPRZEZ UCHWALENIE NOWEGO STATUTU.2010-12-28 do dziś
6ZMIANA PARAGRAFU 72 UST. 2 STATUTU, 106 UST. 2, 107 UCHWAŁĄ NR 10/2011 WALNEGO ZGROMDZENIA CZŁONKÓW KTÓRE ODBYŁO SIĘ CZĘŚCIAMI I CZĘŚĆ W DNIU 20.06.2011 II CZĘŚĆ W DNIU 21.06.2011 III CZĘŚC W DNIU 22.06.20112011-09-23 do dziś
7ZMIANA STATUTU UCHWAŁAMI NR 11/2013/1, NR 11/2013/2, NR 11/2013/3, NR 11/2013/4 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, KTÓRE ODBYŁO SIĘ CZĘŚCIAMI W DNIACH: I CZĘŚĆ 24.06.2013R., II CZĘŚĆ 25.06.2013R., III CZĘŚĆ 26.06.2013R. POPRZEZ ZMIANĘ PAR. 80 UST. 1, PAR. 86 UST. 1, PAR. 92 UST. 1, PAR. 101 UST. 1 STATUTU2013-10-25 do dziś
8UCHWAŁAMI NR 11/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, KTÓRE ODBYŁO SIĘ CZĘŚCIAMI W DNIACH: 25.06.2014 R. I 26.06.2014 R., UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2014-12-17 do dziś
910.06.2015R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2015-10-30 do dziś
1006.06.2018R. - UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2019-02-07 do dziś
1105.06.2019R. ZMIANA PARAGRAFU NR 56 POPRZEZ DODANIE UST.2, A DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PARAGRAFU NR 56 OZNACZONA ZOSTAŁA JAKO UST.12019-11-21 do dziś
1226.08.2020R., UCHWAŁA NR 9/2020 I CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, 27.08.2020R., UCHWAŁA NR 9/2020 II CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, ZMIENIONO PARAGRAF 42 UST. 1 STATUTU.2021-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2014-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSCHMIDT2014-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-17 do dziś
21. NazwiskoKOCHANEK2014-03-21 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2014-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-03-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-21 do dziś
31. NazwiskoSOLORZ2013-10-25 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA URSZULA2002-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘK2019-11-21 do dziś
2. ImionaMARIAN2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOSA2019-11-21 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZA2016-08-31 do dziś
2. ImionaMARCELI PIOTR2016-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMBROWA2016-08-31 do dziś
2. ImionaANZELM2016-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIŃSKA2016-08-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2016-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURAS2019-11-21 do dziś
2. ImionaADRIAN2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECZEK2019-11-21 do dziś
2. ImionaRENATA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-12-13 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-12-13 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-12-13 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2021-12-13 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-12-13 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-12-13 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-12-13 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-12-13 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 11.10.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 04.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 01.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-07-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 27.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-07-09 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres ROK 20052006-09-15 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres ZA ROK 20062007-07-13 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-29 do dziś
8data złożenia 01.07.2009 okres ZA ROK 20082009-07-10 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres ZA ROK 20092010-07-16 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres ZA ROK 20102011-08-02 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
12data złożenia 08.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-26 do dziś
13data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
14data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
15data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
18data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
20data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
21data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-29 do dziś
22data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ROK 20052006-09-15 do dziś
2ZA ROK 20062007-07-13 do dziś
32007 ROK2008-07-29 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-10 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-16 do dziś
6ZA ROK 20102011-08-02 do dziś
7ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
82012 ROK2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-09-15 do dziś
2ZA ROK 20062007-07-13 do dziś
32007 ROK2008-07-29 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-10 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-16 do dziś
6ZA ROK 20102011-08-02 do dziś
7ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
82012 ROK2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-09-15 do dziś
2ZA ROK 20062007-07-13 do dziś
32007 ROK2008-07-29 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-10 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-16 do dziś
6ZA ROK 20102011-08-02 do dziś
7ZA ROK 20112012-07-12 do dziś
82012 ROK2013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów