SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JURA” W CZĘSTOCHOWIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000083985
Numer REGON: 150023275
Numer NIP: 5730210557
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7406/22/315]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP1500232752002-01-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JURA” W CZĘSTOCHOWIE2002-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 5642002-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2002-01-24 do dziś
2. Adresulica PALMOWA nr domu 1/9 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTCHOWA 2002-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 GRUDNIA 1991 ZMIANA PAR. 48 PKT 9 STATUTU2002-01-24 do dziś
227.06.2003- ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAFY OD 1 DO 110, DODANE ZOSTAŁY PARAGRAFY OD 111 DO 1132003-11-28 do dziś
328.06.2006 R. ZMIANA: PAR. 2 UST. 1, PAR. 15 UST. 1, PAR. 18 UST. 3, PAR. 31, PAR. 35, PAR. 108, DODANO: PAR. 11 UST. 2, PAR. 18 UST. 4, PAR. 19 UST. 7, 8, PAR. 70A, PAR. 81 UST. 4, USUNIĘTO: PAR. 27 UST. 2, PAR. 28 UST. 3, ZMIANA NUMERACJI UST. 3 NA UST. 2 W PAR. 27.2006-08-25 do dziś
430.06.2008 R. -ZMIENIONE: PAR. 5; PAR. 11 UST. 1 PKT 4, 5, 7; PAR. 19 UST. 5, 6, 8; PAR. 21 UST. 1; PAR. 33 UST. 1, 2; PAR. 39 UST. 1 PKT 1; PAR. 47; PAR. 67; PAR. 68; PAR. 69; PAR. 70; PAR. 70 A; PAR. 71; PAR. 72; PAR. 77 UST. 2; PAR. 80 UST. 1 PKT A; PAR. 81; PAR. 82; PAR. 84; PAR. 85; PAR. 86; PAR. 88; PAR. 89 UST. 1, 2; PAR. 91 UST. 1, 3; PAR. 93; PAR. 94; PAR. 95; PAR. 96 UST. 1 PKT 6, 10, 12, 16; PAR. 96 UST. 2, 3; PAR. 104 UST. 1 PKT 6, 7, 10 -DODANE: PAR. 92 UST. 2, 3 -USUNIĘTE: PAR. 6 UST. 2, 9; PAR. 11 UST. 1 PKT 2, UST. 2 PKT 2; PAR. 12 PKT 7, 14, 15; PAR. 23-26; PAR. 44 UST. 1; PAR. 48 DO 66; PAR. 74 UST. 2; PAR. 80 UST. 1 PKT D; PAR. 101 UST. 1; PAR. 109 DO PAR. 1132008-08-26 do dziś
526.06.2015 R. - ZMIENIONO: § 9; § 10 PKT 3, 4, 5; § 11 PKT 4; § 50 PKT 1; § 61; § 61 PKT 12; § 65; § 67 PKT 1, 2; § 69 PKT 3; W § 70 DODANO PKT 4; § 72; § 74 UST. 1 PKT 6, 10, 12, 13, 14 I UST. 3; § 75 PKT 2; § 82 UST. 1 PKT 1, 10; § 82 UST. 1 PKT 6, 7 STATUTU2015-10-15 do dziś
621.04.2017 R. - ZMIANA: § 12 PKT 7), § 16 PKT 1), § 21 UST. 1, § 27, § 37 UST. 2, § 53 UST. 2 PKT 4), § 59 UST. 2, § 74 UST. 1 PKT 29), § 85 UST. 52017-05-10 do dziś
715.06.2018 R. ZMIANA § 6 UST.1 PKT 8, § 6 UST.1,2,3, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 59 UST.2, § 60, § 61, § 61 PKT 4),8), § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 74 UST.1 PKT 13),21),22 ),23),24),25),26),27),28),29), § 75, § 76, 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 81 UST.7, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86.2018-08-28 do dziś
87.10.2022R., ZMIANA § 12 UST. 1 PKT 4), § 77 UST. 3, § 78 UST. 22022-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). W SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA ZARZĄD JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY. CZYNNOŚCI PRAWNE ZARZĄDU POLEGAJĄCE NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ ŁĄCZNIE 30 000,00 ZŁ OD JEDNEGO PODMIOTU W DANYM ROKU OBROTOWYM WYMAGAJĄ UPRZEDNIEJ ZGODY RADY NADZORCZEJ WYRAŻONEJ W FORMIE UCHWAŁY.2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2017-05-10 do dziś
2. ImionaDANIEL2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZAK2018-08-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA TERESA2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHOŃ2017-05-10 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW RYSZARD2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIAZDA2018-08-28 do dziś
2. ImionaMONIKA DOROTA2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-08-26 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-08-26 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-08-26 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-08-26 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-26 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R. data złożenia 08.06.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-01-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 13.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-10-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 11.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 18.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-09-08 do dziś
5data złożenia 31.01.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-04-26 do dziś
6data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
7data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
8data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
9data złożenia 04.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
10data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-13 do dziś
11data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
12data złożenia 20.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
13data złożenia 28.11.2013 okres 20122013-12-12 do dziś
14data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
15data złożenia 11.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
16data złożenia 21.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
17data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
18data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
19data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
20data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
21data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
22data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
820122013-12-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-10-09 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-04-26 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-13 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
1020122013-12-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2002-01-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów