GRZYBOWSKA -CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000083883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2009-09-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/18360/9/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0162186202002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYBOWSKA -CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, nr w rejestrze 592882002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-01-28 do dziś
2. Adresulica ŁUCKA nr domu 11 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-958 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-01-28 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 63 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.11.1999 R. ASESOR NOTARIALNY SYLWIA KUBICKA -ZASTĘPCA NOTARIUSZ IZABELI MIKLAS MAJĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY PIĘKNEJ 3A, REPERTORIUM A 6123/99, 18.12.2001 R. NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ALEJA RÓŻ 7 M. 9, REPERTORIUM A 5519/2001, W PAR. 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO DODANO PKT 72002-01-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 26.06.2002 R., REPERTORIUM A NR 2652/2002, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA WARSZAWA, ZMIANA PAR. 342002-08-13 do dziś
325.04.2003 R., REP. A NR 1515/2003, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA MAJĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL.RÓŻ 7 M.9, PAR. 19 PKT 9, PAR. 34, PAR. 35-40 -ZMIANA NUMERACJI.2003-06-05 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 MARCA 2005 ROKU, REP. A 2728/2005 PRZYGOTOWANY PRZEZ NOTARIUSZ RENATĘ CHROMAŃSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. STAWKI 2 W WARSZAWIE, ZMIANA § 34 UMOWY SPÓŁKI.2005-05-13 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 SIERPNIA 2006 R., REPERTORIUM A NR 9767/2006, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ IWONĘ BOGUSŁAWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY PLAACU PIŁSUDSKIEGO 3 W WARSZAWIE. ZMIENIONO: 1/ § 31 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; 2/ § 34 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2006-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaTRILBY B.V.2002-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 21.018 UDZIAŁÓW, 21.018.000 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW2002-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60.050.000,00 PLN2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160.000.000,00 PLN2002-01-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2006-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDZAK2006-09-01 do dziś
2. ImionaJAKOW2006-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACH2005-09-16 do dziś
2. ImionaDAWID2005-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLDZAK2002-01-28 do dziś
2. ImionaJAKOW2003-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-01-28 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-01-28 do dziś
374 40 Z REKLAMA2002-01-28 do dziś
474 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-01-28 do dziś
574 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-01-28 do dziś
645 1 PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD BUDOWĘ2002-01-28 do dziś
745 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-01-28 do dziś
845 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-01-28 do dziś
965 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-01-28 do dziś
1070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RACHUNEK WŁASNY2002-01-28 do dziś
1170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-28 do dziś
1270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-28 do dziś
1370 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 09.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-27 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
6data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
3UCHWAŁA ZW ZATWIERDZAJĄCA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-24 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów