APTEKA VIVAX A. KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000083769
Numer REGON: 351324370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-12-07
Sygnatura akt[RDF/573451/23/934]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VIVAX A. KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA2008-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-23 do dziś
2. Adresulica OS. GÓRALI nr domu 6 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31 -959 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 8 LIPCA 1997 R. 6.12.2001 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY PRZEKSZTAŁCILI DOTYCHCZASOWĄ SPÓŁKĘ W SPÓŁKĘ JAWNĄ (NOWA UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 6.12.2001 R.)2002-01-23 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.04.2005 DOT. ZMIANY § 6 UMOWY SPÓŁKI2005-05-11 do dziś
314.10.2008 R. ZMIANA § 7 I § 14 15.10.2008 R. ZMIANA § 2, § 6, § 11 I DODANIE § 14 (1)2008-11-03 do dziś
415.11.2017R., ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI2018-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 6.12.2001 R. WSPÓLNICY UCHWAŁĄ POSTANOWILI PRZEKSZTAŁCIĆ DOTYCHCZASOWĄ SPÓŁKĘ CYWILNĄ POWSTAŁĄ 8.07.1997 R. WRAZ Z ANEKSAMI NR 1 Z 8.10.1997 R., NR 2 Z 12.02.1998 R. ORAZ NR 3 Z 14.01.2000 R. W SPÓŁKĘ JAWNĄ NOWA UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 6.12.2001 R.2002-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA VIVAX URSZULA ADAMCZYK I ADAM ADAMCZYK SPÓŁKA CYWILNA2002-01-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-23 do dziś
3. Numer w rejestrze59506, 595072002-01-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA KRAKOWA2002-01-23 do dziś
5. Numer REGON3513243702002-01-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2008-11-03 do dziś
2. ImionaANNA2008-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-11-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2008-11-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-11-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-11-03 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-23 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2008-11-03 do dziś
2. ImionaANNA2008-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2008-11-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-03 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-03 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-11-03 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-11-03 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-11-03 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-03 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-11-03 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.0032004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-11 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
9data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-12-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-04-06 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-04-06 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-04-06 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-04-06 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-04-06 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-04-06 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-04-06 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-04-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów