„FIRMA HANDLOWA SUPRA. J.MOZDYNIEWICZ. A.RUDOLPHI. SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000083756
Numer REGON: 490489040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2014-04-16
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/5943/14/764]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP4904890402004-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA HANDLOWA SUPRA. J. MOZDYNIEWICZ. A. RUDOLPHI. SPÓŁKA JAWNA”2002-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2010-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —- poczta —- kraj POLSKA 2014-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA SUPRA J.MODZYNIEWICZ A.RUDOLPIHI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W LIMANOWEJ2004-09-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LIMANOWA miejscowość LIMANOWA2004-09-03 do dziś
3. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 17 miejscowość LIMANOWA kod pocztowy 34-600 poczta LIMANOWA 2004-09-03 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA SUPRA J.MODZYNIEWICZ A.RUDOLPIHI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ZAKOPANEM2004-09-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2004-09-03 do dziś
3. Adresulica NOWOTARSKA nr domu 38 miejscowość ZAKOPANE kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE 2004-09-03 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA SUPRA J.MODZYNIEWICZ A.RUDOLPIHI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W NOWYM TARGU2004-09-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2004-09-03 do dziś
3. Adresulica KRÓLOWEJ JADWIGI nr domu 62 miejscowość NOWY TARG kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG 2004-09-03 do dziś
41. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA SUPRA J.MODZYNIEWICZ A.RUDOLPIHI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W RABCE2004-09-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość RABKA2004-09-03 do dziś
3. Adresulica KILIŃSKIEGO nr domu 50A miejscowość RABKA kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ 2004-09-03 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2001 -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-08 do dziś
212.08.2004 R. ZMIANA § 6;2004-09-03 do dziś
330 MARCA 2010 ROKU -ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2010-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ SUPRA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W DNIU 20.12.2001 WSPÓLNICY ZAWARLI UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„SUPRA” FIRMA HANDLOWA JACEK MOZDYNIEWICZ2002-02-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-08 do dziś
3. Numer w rejestrze8023/20012002-02-08 do dziś
5. Numer REGON4904890402002-02-08 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOZDYNIEWICZ2002-02-08 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOLPHI2002-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FELIKS2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2002-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOZDYNIEWICZ2002-02-08 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOLPHI2002-02-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ FELIKS2002-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-02-08 do dziś
274 40 Z REKLAMA2002-02-08 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-02-08 do dziś
451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-02-08 do dziś
552 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-08 do dziś
652 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-08 do dziś
755 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-02-08 do dziś
860 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-02-08 do dziś
971 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-02-08 do dziś
1074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-02-08 do dziś
1174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-02-08 do dziś
1215 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH2004-09-03 do dziś
1315 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2004-09-03 do dziś
1445 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2004-09-03 do dziś
1545 41 Z TYNKOWANIE2004-09-03 do dziś
1645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-09-03 do dziś
1745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-09-03 do dziś
1845 43 B SZTUKATORSTWO2004-09-03 do dziś
1945 44 A MALOWANIE2004-09-03 do dziś
2045 44 B SZKLENIE2004-09-03 do dziś
2145 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-09-03 do dziś
2245 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-09-03 do dziś
2350 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-03 do dziś
2415 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2004-09-03 do dziś
2550 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-03 do dziś
2650 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2004-09-03 do dziś
2750 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-03 do dziś
2850 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-03 do dziś
2950 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2004-09-03 do dziś
3050 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-09-03 do dziś
3151 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2004-09-03 do dziś
3251 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2004-09-03 do dziś
3351 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-09-03 do dziś
3451 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2004-09-03 do dziś
3515 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2004-09-03 do dziś
3651 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2004-09-03 do dziś
3751 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2004-09-03 do dziś
3851 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-09-03 do dziś
3951 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
4051 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-09-03 do dziś
4151 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2004-09-03 do dziś
4251 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2004-09-03 do dziś
4351 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-09-03 do dziś
4451 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2004-09-03 do dziś
4551 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU2004-09-03 do dziś
4615 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
4751 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-09-03 do dziś
4851 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2004-09-03 do dziś
4951 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-09-03 do dziś
5051 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2004-09-03 do dziś
5151 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-09-03 do dziś
5251 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2004-09-03 do dziś
5351 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2004-09-03 do dziś
5451 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-09-03 do dziś
5551 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-09-03 do dziś
5651 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-09-03 do dziś
5715 91 Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH2004-09-03 do dziś
5851 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-09-03 do dziś
5951 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-09-03 do dziś
6051 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-09-03 do dziś
6151 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-09-03 do dziś
6251 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-09-03 do dziś
6351 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-09-03 do dziś
6451 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2004-09-03 do dziś
6551 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2004-09-03 do dziś
6651 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-09-03 do dziś
6751 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2004-09-03 do dziś
6815 92 Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO2004-09-03 do dziś
6951 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-09-03 do dziś
7051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2004-09-03 do dziś
7151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2004-09-03 do dziś
7251 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2004-09-03 do dziś
7351 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2004-09-03 do dziś
7451 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2004-09-03 do dziś
7551 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2004-09-03 do dziś
7651 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2004-09-03 do dziś
7751 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2004-09-03 do dziś
7851 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2004-09-03 do dziś
7915 93 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2004-09-03 do dziś
8051 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2004-09-03 do dziś
8151 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-09-03 do dziś
8252 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-09-03 do dziś
8352 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-09-03 do dziś
8452 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-09-03 do dziś
8552 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-09-03 do dziś
8652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2004-09-03 do dziś
8752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2004-09-03 do dziś
8852 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
8952 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2004-09-03 do dziś
9015 94 Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH2004-09-03 do dziś
9152 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2004-09-03 do dziś
9252 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2004-09-03 do dziś
9352 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-09-03 do dziś
9452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2004-09-03 do dziś
9552 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2004-09-03 do dziś
9652 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2004-09-03 do dziś
9752 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2004-09-03 do dziś
9852 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2004-09-03 do dziś
9952 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2004-09-03 do dziś
10052 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
10115 95 Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIEDESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
10252 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2004-09-03 do dziś
10352 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2004-09-03 do dziś
10452 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH2004-09-03 do dziś
10552 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2004-09-03 do dziś
10652 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-09-03 do dziś
10752 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
10852 71 Z NAPRAWA OBUWIA I POZOSTAŁYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH2004-09-03 do dziś
10952 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2004-09-03 do dziś
11052 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2004-09-03 do dziś
11152 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
11215 96 Z PRODUKCJA PIWA2004-09-03 do dziś
11355 10 Z HOTELE2004-09-03 do dziś
11455 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2004-09-03 do dziś
11555 22 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2004-09-03 do dziś
11655 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-09-03 do dziś
11755 40 Z BARY2004-09-03 do dziś
11855 51 Z STOŁÓWKI2004-09-03 do dziś
11955 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2004-09-03 do dziś
12070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-09-03 do dziś
12171 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-09-03 do dziś
12271 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2004-09-03 do dziś
12315 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I RYB2004-09-03 do dziś
12415 97 Z PRODUKCJA SŁODÓW2004-09-03 do dziś
12571 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2004-09-03 do dziś
12671 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2004-09-03 do dziś
12771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-09-03 do dziś
12871 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-09-03 do dziś
12971 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-09-03 do dziś
13071 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-09-03 do dziś
13172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-09-03 do dziś
13272 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-09-03 do dziś
13372 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2004-09-03 do dziś
13472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-09-03 do dziś
13515 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-09-03 do dziś
13672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-09-03 do dziś
13772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-09-03 do dziś
13872 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2004-09-03 do dziś
13945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-09-03 do dziś
14050 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-03 do dziś
14151 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-09-03 do dziś
14251 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-09-03 do dziś
14316 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-09-03 do dziś
14420 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2004-09-03 do dziś
14520 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2004-09-03 do dziś
14620 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2004-09-03 do dziś
14720 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2004-09-03 do dziś
14820 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2004-09-03 do dziś
14920 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2004-09-03 do dziś
15020 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-09-03 do dziś
15115 72 Z PRODUKCJA KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2004-09-03 do dziś
15222 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-09-03 do dziś
15315 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW2004-09-03 do dziś
15415 12 Z PRODUKCJA MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW2004-09-03 do dziś
15515 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, PODROBÓW MIĘSNYCH I KRWI2004-09-03 do dziś
15615 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW Z MIĘSA2004-09-03 do dziś
15715 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW RYBACTWA2004-09-03 do dziś
15815 31 Z PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2004-09-03 do dziś
15915 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2004-09-03 do dziś
16015 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-09-03 do dziś
16115 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2004-09-03 do dziś
16215 81 A PRODUKCJA PIECZYWA2004-09-03 do dziś
16315 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2004-09-03 do dziś
16415 42 Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2004-09-03 do dziś
16515 43 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-09-03 do dziś
16615 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2004-09-03 do dziś
16715 52 Z PRODUKCJA LODÓW2004-09-03 do dziś
16815 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2004-09-03 do dziś
16922 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-09-03 do dziś
17022 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-09-03 do dziś
17122 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-09-03 do dziś
17222 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2004-09-03 do dziś
17315 81 B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH2004-09-03 do dziś
17422 21 Z DRUKOWANIE GAZET2004-09-03 do dziś
17522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
17622 23 Z INTROLIGATORSTWO2004-09-03 do dziś
17722 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2004-09-03 do dziś
17822 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2004-09-03 do dziś
17922 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-09-03 do dziś
18022 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2004-09-03 do dziś
18122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-09-03 do dziś
18230 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH2004-09-03 do dziś
18330 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2004-09-03 do dziś
18415 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI2004-09-03 do dziś
18534 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2004-09-03 do dziś
18634 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW2004-09-03 do dziś
18734 30 B PRODUKCJA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-09-03 do dziś
18836 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2004-09-03 do dziś
18936 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2004-09-03 do dziś
19036 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2004-09-03 do dziś
19136 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-09-03 do dziś
19236 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI2004-09-03 do dziś
19336 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW2004-09-03 do dziś
19436 62 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2004-09-03 do dziś
19515 83 Z PRODUKCJA CUKRU2004-09-03 do dziś
19636 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-03 do dziś
19737 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2004-09-03 do dziś
19840 13 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2004-09-03 do dziś
19940 22 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2004-09-03 do dziś
20045 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-09-03 do dziś
20145 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH2004-09-03 do dziś
20245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-09-03 do dziś
20345 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2004-09-03 do dziś
20445 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-09-03 do dziś
20545 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-09-03 do dziś
20615 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-09-03 do dziś
20745 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2004-09-03 do dziś
20845 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-09-03 do dziś
20945 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-09-03 do dziś
21045 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-09-03 do dziś
21145 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2004-09-03 do dziś
21245 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2004-09-03 do dziś
21345 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2004-09-03 do dziś
21445 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2004-09-03 do dziś
21545 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-09-03 do dziś
21645 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-09-03 do dziś
21715 85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2004-09-03 do dziś
21845 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-09-03 do dziś
21945 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-09-03 do dziś
22045 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-09-03 do dziś
22145 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-09-03 do dziś
22245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2004-09-03 do dziś
22345 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2004-09-03 do dziś
22445 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-09-03 do dziś
22545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-09-03 do dziś
22645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2004-09-03 do dziś
22745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH2004-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-07-18 do dziś
3data złożenia 14.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
5data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-20 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-25 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-22 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów