FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „BLACHODACH” JANUSZ I BARTOSZ BOCHNAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000083531
Numer REGON: 850331888
Numer NIP: 8731005878
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530123/23/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP8503318882002-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA „BLACHODACH” JANUSZ I BARTOSZ BOCHNAK SPÓŁKA JAWNA2009-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2002-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica ŚW. TRÓJCY nr domu 3 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2011-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.2001 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W PAR. 2, 7, 11, 15 UCHWAŁA Z DNIA 10.01.2002 R. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 10.01.2002 R.2002-01-21 do dziś
231.05.2004 R-ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 9 ZŁOŻONO DO AKT REJESTROWYCH TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-06-28 do dziś
331.12.2004 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 2 I PAR. 9, SKREŚLA SIĘ PKT 3 ORAZ ZMIENIA SIĘ PKT 1 I 2 WSTĘPU DO UMOWY. ZŁOŻONO DO AKT REJESTROWYCH TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2005-02-09 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 13.07.2005 R. W ZAKRESIE ZMIANY TREŚCI § 7 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2006-02-10 do dziś
530.04.2009 R. DO WSTĘPU UMOWY DODANO PKT 3, ZMIENIONO § 2, § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI2009-07-29 do dziś
630-04-2009 R. ZMIANA STRON UMOWY PO WYSTĄPIENIU SPÓŁKI ZE SPÓŁKI WSPÓLNIKA ORAZ AKTUALIZACJA PKT 1 I 2 STANOWIĄCEGO WSTĘP DO UMOWY. ZMIANA TREŚCI § 2, § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI. 01.05.2009 R. ZMIANA TREŚCI § 2, § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2009-11-16 do dziś
730.04.2010 -ZMIANA TREŚCI § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-06-15 do dziś
820.03.2020 R. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2020-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 12.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 12.12.2001 R.2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BLACHODACH” BOCHNAK JANUSZ, MAREK I MARIA SPÓŁKA CYWILNA2002-01-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-21 do dziś
3. Numer w rejestrze3250, 64038, 21602/20012002-01-21 do dziś
5. Numer REGON8503318882002-01-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaBARTOSZ2009-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-29 do dziś
2
2. ImionaJANUSZ2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO. W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2002-01-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHNAK2009-07-29 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2009-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-15 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-15 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-05-26 do dziś
225 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2020-05-26 do dziś
324 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2020-05-26 do dziś
425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2020-05-26 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-05-26 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 09.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
2data złożenia 02.02.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-02-10 do dziś
3data złożenia 12.12.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-12-21 do dziś
4data złożenia 12.12.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-21 do dziś
5data złożenia 13.12.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-12-21 do dziś
6data złożenia 13.12.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-21 do dziś
7data złożenia 06.11.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-11-19 do dziś
8data złożenia 06.11.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-11-19 do dziś
9data złożenia 27.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-13 do dziś
10data złożenia 27.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-13 do dziś
11data złożenia 27.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
12data złożenia 13.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-30 do dziś
13data złożenia 13.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
14data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
15data złożenia 30.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
18data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
19data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
20data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-02-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-12-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-21 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-12-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-21 do dziś
601.01.2009-31.12.20092012-11-19 do dziś
701.01.2010-31.12.20102012-11-19 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-13 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów