BUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000083497
Numer REGON: 350652361
Numer NIP: 6760109668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2021-07-13
Sygnatura akt[RDF/315137/21/633]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350652361 NIP 67601096682007-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 49322002-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-25 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 39 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-159 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.1993 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZECKA, KANC. NOT. ELŻBIETY DUDKOWSKIEJ-WAWRZECKIEJ W KRAKOWIE, PRZY UL. ŚW FILIPA 5/5, REP. A NR 1277/93; 23.11.2001 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANC. NOT. ELŻBIETY STELMACH I KRZYSZTOFA MAJA W KRAKOWIE, PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1, REP. A NR 11323/2001 -ZMIANA PAR. PAR. 4, 5, 28, 33, 37, 382002-01-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2003 R. REPERTORIUM A NR 8823/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ KRZYSZTOFA MAJA NOTARIUSZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE ZMIENIONO PAR. 24 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2003-10-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2004 R., NR REPERTORIUM A 5208/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA MAJA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO NR 5/2004-05-27 do dziś
4DODANO W UMOWIE SPÓŁKI W PAR. 25 NOWY USTĘP 4.2004-05-27 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 KWIETNIA 2006 R., NOTARIUSZZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 4276/2006, ZMIENIONO: § 25 UST. 4, § 21 UST. 1 PKT 4, § 26 PKT 1, PKT 2, PKT 4, PKT 8, PKT 9, § 27 PKT 2, § 28 PKT 3 I § 40 UMOWY SPÓŁKI2006-05-12 do dziś
628.04.2014 R., REPERTORIUM A NR 3052/2014, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 9 UST. 1, § 10 UST. 1, § 12, § 14 DODANIE UST. 2, § 25 DODANIE DO UST. 1 PPKT. 11, WYKREŚLENIE: § 112014-06-25 do dziś
726.04.2018 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3386/2018; ZMIANA: § 10 UST. 1, W § 10 UST. 2 DODANO DRUGIE ZDANIE, § 33 PIERWSZA CZĘŚĆ, § 37.2018-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2010-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2018-07-27 do dziś
2. ImionaJERZY BOGDAN2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROŻENEK2020-11-03 do dziś
2. ImionaLESZEK RYSZARD2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-03 do dziś
21. NazwiskoPUTO2019-07-22 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-22 do dziś
31. NazwiskoMROCZKA2019-07-22 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoRĄCZKA2018-07-27 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDEN PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUD DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2018-07-27 do dziś
21. NazwiskoDUBIEC2021-03-24 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2021-03-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-07-02 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-07-02 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-02 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-07-02 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-07-02 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-02 do dziś
752 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-07-02 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-02 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-02 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 14.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 R.2002-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-05-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 11.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-05-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 13.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 R.2005-05-19 do dziś
5data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
6data złożenia 14.06.2007 okres 2006 R.2007-07-04 do dziś
7data złożenia 12.05.2008 okres 2007 R.2008-05-15 do dziś
8data złożenia 17.06.2009 okres 20082009-06-23 do dziś
9data złożenia 28.05.2010 okres 2009 ROK2010-07-02 do dziś
10data złożenia 26.05.2011 okres 2010 R.2011-06-06 do dziś
11data złożenia 25.05.2012 okres 2011 ROK2012-06-20 do dziś
12data złożenia 12.06.2013 okres 2012 R.2013-11-07 do dziś
13data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
15data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
16data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
17data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
22006 R.2007-07-04 do dziś
32007 R.2008-05-15 do dziś
420082009-06-23 do dziś
52009 ROK2010-07-02 do dziś
62010 R.2011-06-06 do dziś
72011 ROK2012-06-20 do dziś
82012 R.2013-11-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-19 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
52006 R.2007-07-04 do dziś
62007 R.2008-05-15 do dziś
720082009-06-23 do dziś
82009 ROK2010-07-02 do dziś
92010 R.2011-06-06 do dziś
102011 ROK2012-06-20 do dziś
112012 R.2013-11-07 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-05-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-05-19 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
52006 R.2007-07-04 do dziś
62007 R.2008-05-15 do dziś
720082009-06-23 do dziś
82009 ROK2010-07-02 do dziś
92010 R.2011-06-06 do dziś
102011 ROK2012-06-20 do dziś
112012 R.2013-11-07 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów