SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HURTOWNIKÓW „RESPAN” W RZESZOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000083441
Numer REGON: 690293186
Numer NIP: 8131002038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-12-20
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/9929/22/807]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP6902931862002-01-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HURTOWNIKÓW „RESPAN” W RZESZOWIE2002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS XII 7432002-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2002-01-28 do dziś
2. Adresulica REJTANA nr domu 53 A kod pocztowy 35-326 poczta RZESZÓW 2002-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.06.1994 R.2002-01-28 do dziś
215.11.2002 R. -NOWY STATUT2003-01-27 do dziś
3WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 24.03.2004 R. -ZMIENIONO PAR. 8 STATUTU, W PAR. 16 UST. DODANO PKT 52004-08-26 do dziś
4WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 21.06.2006 R. UCHWAŁĄ NR 19/2006 R. UCHWALIŁO NOWY STATUT2006-09-19 do dziś
5WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 07.05.2008 R. ZMIANA STATUTU ZMIENIONO: § 34 PKT 1 I 12, § 42 UST. 1, UST. 4, § 51, § 55, § 61, § 80, § 81, § 83 UST. 2, § 90 UST. 1, § 96 SKREŚLONO: § 5 UST. 1, § 10 UST. 1 PKT 2, § 19 UST. 1, PKT B W DZIALE IV W SZCZEGÓLNOŚCI § 20, § 21, § 22 PKT 3, § 49, § 56 UST. 2 DODANO: W § 75 PKT 7 PODPUNKT 4, ORAZ USTĘP 7 A2008-09-10 do dziś
620.06.2013R. ZMIANA STATUTU ZMIENIONO PRZEZ SKREŚLENIA I DODANIA SFORMUŁOWAŃ: PAR. 11, PAR. 28, PAR. 32, PAR. 39 UST. 1, PAR. 45, PAR. 54, PAR. 78 UST. 4, PAR. 85, PAR. 104, PAR. 107 UST. 2, PAR. 107 UST. 3 NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: PAR. 29, PAR. 51 UST. 1 PKT. 4, PAR. 53, PAR. 71, PAR. 76 UST. 4, PAR. 81 UST. 2 BŁĘDY PISARSKIE PROSTUJE SIĘ W: PAR. 11 UST. 11, PAR. 16 UST. 2, PAR. 17 UST. 7, PAR. 32, PAR. 34 UST. 2 PKT. 2, PAR. 42 UST. 4, PAR. 48 UST. 2, PAR. 57, PAR. 66 UST. 1 PKT. 3, PAR. 69 UST. 2, PAR. 80 UST. 1, PAR. 83 ZMIANA NUMERACJI W: PAR. 15 UST. 2, PAR. 75 ZMIANA SŁÓW W PAR. 75 UST. 1 PKT 3, DODAJE SIĘ ROZDZIAŁ: V. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI, PRZENOSI SIĘ OZNACZENIE PAR. 35, DODAJE SIĘ W PAR. 91 UST. 2 - PKT. 4.2013-08-21 do dziś
713.06.2018R. NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9 UST. 1-3, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 22 UST. 1, PAR. 24 UST. 1-2, PAR. 29 UST. 1-2, PAR. 30 UST. 1-2, PAR. 31 UST. 1-2, PAR. 35, PAR. 38, PAR. 41, PAR. 42 UST. 1-4, PAR. 43, PAR. 44 UST. 1-4, PAR. 45, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 61 UST. 5-6, PAR. 61 UST. 8, PAR. 78 UST. 2 SKREŚLONO: PAR. 9 UST. 4-7, PAR. 11 PKT 2, PAR. 14 UST. 2-3, APR. 15, PAR. 16, PAR. 25, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 37 UST. 4-7 I 9, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 50 DODAJE SIĘ: W PAR. 29 UST. 3-4, W PAR. 42 UST. 4-62018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI ALEKSANDER SZALA.2005-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUSZ2004-11-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-06-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-18 do dziś
21. NazwiskoMAZUR2004-08-26 do dziś
2. ImionaURSZULA2004-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-11-18 do dziś
31. NazwiskoDZIEDZIC2004-01-13 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-13 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-13 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-28 do dziś
61. NazwiskoOŻÓG2002-01-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZIEMSKI2022-12-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNICKI2022-12-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDZIK2022-12-20 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁ2022-12-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARLAK2019-07-16 do dziś
2. ImionaIZABELA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKARMUS2019-07-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWICZ2019-07-16 do dziś
2. ImionaLUCYNA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCZĄTKO2019-07-16 do dziś
2. ImionaADOLF2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORAB2019-07-16 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-28 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-28 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-28 do dziś
470 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-01-28 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-01-28 do dziś
670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-01-28 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 10.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 30.09.20032003-12-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 19.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-05-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
6data złożenia 28.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
7data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-26 do dziś
8data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
12data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
13data złożenia 02.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
15data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
19data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 25.03.2004 R. -27.04.2005 R.2005-08-04 do dziś
214.07.2005 R. -21.06.2006 R.2006-07-13 do dziś
301.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-26 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-19 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów