„HERTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000082899
Numer REGON: 930638441
Numer NIP: 8961194386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-09-13
Sygnatura akt[RDF/329263/21/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930638441 NIP 89611943862007-06-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 31412002-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość KRÓLIKOWICE2002-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRÓLIKOWICE ulica UL. BOCZNA nr domu 12 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2018-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE W DNIU 11.05.1992 R., REPERTORIUM A NR 1759/92.2002-01-18 do dziś
2W DNIU 15.02.2007 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTAJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU RYNEK NUMER 7, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM SYLWIĄ ŁAGODĄ ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI (REPERTORIUM A NR 1050/2007) POPRZEZ ZMIANĘ CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI.2007-06-27 do dziś
331.03.2010 R., NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1584/2010, ZMIENIONO: § 1; § 2; § 13; NUMERACJĘ TYTUŁÓW V (CZAS TRWANIA SPÓŁKI, WYPOWIEDZENIE), VI ORAZ VII. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2010-08-20 do dziś
403.10.2018R., NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 30048/2018, ZMIANA: § 2, § 13 UMOWY SPÓŁKI.2018-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON WERNER2007-06-27 do dziś
2. ImionaTHOMAS2007-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000 ZŁ (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY)2007-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-06-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON WIETERSHEIN2002-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego330.000,00 PLN2002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13300,00 PLN2002-01-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON WERNER2019-05-09 do dziś
2. ImionaMARIE-THERESE2019-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON WERNER2018-12-20 do dziś
2. ImionaSILJA2018-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2010-08-20 do dziś
201 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2010-08-20 do dziś
301 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-08-20 do dziś
402 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2010-08-20 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-20 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-08-20 do dziś
793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2018-12-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-12-20 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-20 do dziś
5data złożenia 09.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
6data złożenia 02.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-06 do dziś
7data złożenia 18.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
8data złożenia 18.05.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-02 do dziś
9data złożenia 18.05.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-08-02 do dziś
10data złożenia 18.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
11data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
12data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
13data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
14data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
15data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
17data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-02 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-08-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-01 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-20 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-11-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-02 do dziś
801.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-08-02 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-08-26 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-20 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów