SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOCHEM” W RADOMIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000082773
Numer REGON: 000969043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[RDF/459846/22/322]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000969043 NIP 79600840402008-06-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOCHEM” W RADOMIU2002-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze ARS 4742002-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2002-01-18 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr domu 1 nr lokalu KL IX 2002-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 25 STYCZNIA 1984 ROKU2002-01-18 do dziś
217.06.2003 R.-TEKST JEDNOLITY2003-07-11 do dziś
330.11.2007 R.- PARAGRAFY ZMIENIONE OD 1 DO 136 PARAGRAFY DODANE OD 137 DO 1932008-06-26 do dziś
420.06.2018 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: 9,10, 11,12,14,16,17,21,36,39,41,50,55,60,67,70,74,75,76,77 ,78,80,81,82,84,85,88,89,97 98,99,100,101,102,105,1 11,112,119,120,121,122,123,124,125,131,133,136,139 ,142,143, 144,158,163,164,165,167,171,177,180,181,1 82; PARAGRAFY USUNIĘTE: 13,83,86,130,132,150;2018-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA -PEŁNOMOCNIK2002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWALSKA2016-10-18 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-18 do dziś
21. NazwiskoPOMYKAŁA2013-10-01 do dziś
2. ImionaZOFIA MAŁGORZATA2013-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-01 do dziś
31. NazwiskoMROWIEC2011-09-08 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2011-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-08 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2020-03-04 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2020-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKA2016-10-18 do dziś
2. ImionaELŻBIETA GRAŻYNA2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTALA2016-10-18 do dziś
2. ImionaBOŻENA TERESA2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-23 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-23 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-23 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-23 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-03-23 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 data złożenia 08.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001-31.12.20012002-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 04.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-09-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 29.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
5data złożenia 11.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
6data złożenia 30.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-09 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
8data złożenia 03.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
9data złożenia 13.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
10data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
11data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 03.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
13data złożenia 13.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 16.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
19data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
20data złożenia 21.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-21 do dziś
21data złożenia 30.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-06 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-08-09 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-09-08 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2015-03-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPODZIAŁ SPÓŁDZIELNI NASTĄPIŁ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 7/2014 Z DNIA 25.06.2014 R. WALNEGO ZGROMADZENIA SM „BUDOCHEM”.2015-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów