„CENTRUM” NOWIŃSKA KATARZYNA, TUSZYŃSKI ANDRZEJ, NOWIŃSKI WOJCIECH SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000082713
Numer REGON: 670038104
Numer NIP: 7970002606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-03-29
Sygnatura akt[RDF/475862/23/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CENTRUM” NOWIŃSKA KATARZYNA, TUSZYŃSKI ANDRZEJ, NOWIŃSKI WOJCIECH SPÓŁKA JAWNA2007-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina GRÓJEC miejscowość GRÓJEC2002-01-21 do dziś
2. Adresulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 1 miejscowość GRÓJEC kod pocztowy 05-600 poczta GRÓJEC kraj POLSKA 2002-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„CENTRUM” NOWIŃSKA KATARZYNA, TUSZYŃSKI ANDRZEJ, NOWIŃSKI WOJCIECH SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE2020-06-26 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-06-26 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARCINA FLISA nr domu 5a nr lokalu 8 kod pocztowy 02-247 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-26 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.11.20012002-01-21 do dziś
220.05.2004 ZMIENIONO PAR. 15 I PAR. 18 UMOWY SPÓŁKI2004-07-05 do dziś
328.06.2004 ZMIANA PARAGRAFÓW: 2, 10, 12 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2004-08-13 do dziś
427.08.2007 R. -ZMIANA NAGŁÓWKA ORAZ PAR. 1, 2, 7, 9, 12 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2007-11-19 do dziś
5UCHWAŁA Z DNIA 04.05.2020R. O ZMIANIE PAR.6 UMOWY SPÓŁKI2020-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE K.S.H. 8.11.2001 R.2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA KONCESYJNA SPÓŁKA CYWILNA2002-01-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-21 do dziś
3. Numer w rejestrze4739, 4740, 4742, 47412002-01-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2007-11-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BOGUMIŁ2007-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-19 do dziś
2
4. Numer KRSNIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUSZYŃSKI2002-01-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKA2002-01-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-21 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2002-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MA PRAWO KAŻDY WSPÓLNIK ODDZIELNIE.2007-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUSZYŃSKI2002-01-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKA2002-01-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2007-11-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BOGUMIŁ2007-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-06-26 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-06-26 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-06-26 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-06-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-06-26 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-06-26 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 05.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-07-27 do dziś
4data złożenia okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
5data złożenia 20.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
6data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
7data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
9data złożenia 24.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-15 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
13data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-06 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów