EX LIBRIS GALERIA POLSKIEJ KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000082419
Numer REGON: 010674127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-09-26
Sygnatura akt[RDF/243838/20/147]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010674127 NIP 52610007342019-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX LIBRIS GALERIA POLSKIEJ KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 101242002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZWYCIĘZCÓW nr domu 28 nr lokalu 41 kod pocztowy 03-938 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.1994 AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI, KN JOLANTA BAREJ, WARSZAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6, NR REP. 1477/94 6.11.2001 -AKT NOTARIALNY K.N. ANDRZEJ KOREWICKI, WARSZAWA, UL. SOLEC 66/47 ZMIANA PAR. 7, 8 UMOWY SPÓŁKI.2002-01-17 do dziś
215.11.2018 R., REP. A NR 1070/2018, NOTARIUSZ MARTA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRUKACZ2002-01-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2002-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRUKACZ2002-01-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-17 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2019-03-01 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-03-01 do dziś
318 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-03-01 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2019-03-01 do dziś
547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-01 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-03-01 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-03-01 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-03-01 do dziś
947 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2019-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 04.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-05-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-08 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
5data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
8data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
9data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-09 do dziś
10data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-08 do dziś
14data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
15data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-04-08 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
13OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-04-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-08 do dziś
13OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-04-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów