FIRMA HANDLOWA ABC KRZYSZTOF BOBULA I ANDRZEJ BOBULA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000082413
Numer REGON: 350072340
Numer NIP: 6760011403
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-02-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3375/23/779]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3500723402002-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ABC KRZYSZTOF BOBULA I ANDRZEJ BOBULA SPÓŁKA JAWNA2002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-01-17 do dziś
2. Adresulica BOŻEGO CIAŁA nr. domu 15 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31 -059 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.04.1990 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 15.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2002-01-17 do dziś
223 SIERPNIA 2006 R.-ZMIANA PAR. 5 UMOWY.2006-09-08 do dziś
328.04.2011 R.- ZMIANA § 52011-09-01 do dziś
426.10.2017R., ZMIANA: § 7 PKT 2, § 9, § 10, § 11.1, § 11.2, § 16 UMOWY SPÓŁKI DODANIE: § 11.3, § 11.4 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-24 do dziś
501.01.2023 R., ZMIANA: § 7, § 11.1, § 11.3, § 11.4 USUNIĘTO: § 11.2,2023-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBULA2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBULA2002-01-17 do dziś
2. ImionaMARIA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBULA2002-01-17 do dziś
2. ImionaIZABELA BARBARA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
NIE2018-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMODZIELNA. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBULA2002-01-17 do dziś
2. ImionaMARIA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBULA2002-01-17 do dziś
2. ImionaIZABELA BARBARA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBULA2002-01-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-01 do dziś
246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-09-01 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-09-01 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-09-01 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-09-01 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-09-01 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-01 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-09-01 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-09-01 do dziś
1017 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2023-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
2data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
3data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-24 do dziś
5data złożenia 19.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-20 do dziś
6data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
7data złożenia 19.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
8data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-17 do dziś
9data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-17 do dziś
10data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-08-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-24 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-21 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów