FIRMA HANDLOWA „CEZAM” B.DEKA, R.DEKA, E.ŁUSZCZAK, B.ŁUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000082296
Numer REGON: 190006274
Numer NIP: 5930102766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513202/23/787]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „CEZAM” B. DEKA, R. DEKA, E. ŁUSZCZAK, B. ŁUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA2002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2002-01-17 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr. domu 62 miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2002-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 30 LISTOPADA 2001 ROKU.2002-01-17 do dziś
208.10.2020 R., ZMIENIONO §5, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ Z DNIA 30.11.2001 ROKU WSPÓLNICY FIRMY HANDLOWEJ „CEZAM” SP.C. PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ FIRMA HANDLOWA „CEZAM” B.DEKA, R.DEKA, E.ŁUSZCZAK, B.ŁUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE PRZEPISU ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „CEZAM” SP.C.2002-01-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-17 do dziś
3. Numer w rejestrze16442002-01-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI2002-01-17 do dziś
5. Numer REGON1900062742002-01-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKA2002-01-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD ZENON2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKA2002-01-17 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ANNA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZAK2002-01-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZAK2002-01-17 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2002-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKA2002-01-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD ZENON2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKA2002-01-17 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ANNA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZAK2002-01-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN ANDRZEJ2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZAK2002-01-17 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-08 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-08 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów