„A.M.K” AUDYTORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000082247
Numer REGON: 011098996
Numer NIP: 5260305928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503151/23/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011098996 NIP 52603059282009-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.K.” AUDYTORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 340442002-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOLNA nr domu 11 nr lokalu 96 kod pocztowy 00-773 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.1992 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DANUTĄ KOSIM -KURZEWSKĄ PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 11/13, REP. A 4888/92 AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2001 SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM MAŁGORZATĄ KEMPIŃSKĄ ZASTĘPCĘ JACKA NALEWAJEK NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A 15685/2001, ZMIENIONO PAR. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 182002-01-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.06.2002 SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MAŁGORZATĄ KEMPIŃSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 82, REPERTORIUM A 6760/2002, ZMIANA PAR. 62002-07-24 do dziś
308.12.2017R, REP A NR 2938/2017, ELŻBIETA WANDA BUCZAL, ZASTĘPCA NOTARIALNY, ZASTĘPCA GRAŻYNY CYLIŃSKIEJ - NOTARIUSZA W WARSZAWIE ZMIANA §§ 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 172018-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIK2018-01-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2018-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500 ZŁ2018-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSTOSIAK2002-01-21 do dziś
2. ImionaANNA2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.500 ZŁ2002-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2002-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSTOSIAK2002-01-21 do dziś
2. ImionaANNA2002-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKRÓLIK2006-11-30 do dziś
2. ImionaMARZENA AGATA2006-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2006-11-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-09-29 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-09-29 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-29 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 01.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-09 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
6data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
7data złożenia 11.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-19 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
9data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
10data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
11data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-12 do dziś
12data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
13data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
14data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
15data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
16data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
17data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
18data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
19data złożenia 13.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
20data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
21data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
22data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-05 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-06-15 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-03-19 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-29 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-05-12 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów