SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZUBY” W LUBLINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000082134
Numer REGON: 000823960
Numer NIP: 7120160514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422684/22/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008239602002-01-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZUBY” W LUBLINIE2002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 7482002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-01-16 do dziś
2. Adresulica WATYKAŃSKA nr domu 6 kod pocztowy 20-538 poczta LUBLIN 2002-01-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@SM.CZUBY.LUBLIN.PL2015-10-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SM.CZUBY.LUBLIN.PL2015-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-STATUT UCHWALONY W DNIU 20.09.1996 R. -23.06.2001 R. -ZMIANA POLEGAJĄCA NA DODANIU USTĘPU 5 W PARAGRAFIE 4.2002-01-16 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE NR 7/2003 Z DNIA 13 GRUDNIA 2003 R. PRZYJĘTO ZMIANY DO STATUTU SPÓŁDZIELNI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU Z WYJĄTKIEM: § 4 UST. 4 PKT 8; § 8 UST. 2; § 16 UST. 2; § 28 UST. 1; § 30 UST. 2 PKT 3, 6, 7; § 32 UST. 2; § 34 UST. 1, 2; § 43 UST. 1 PKT 3; § 52 UST. 3; § 58 UST. 1 I 2; § 63 UST. 3; § 69 UST. 1 PKT 5; § 76 UST. 3 PKT 5; § 79 UST. 4.2004-07-19 do dziś
3WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY SYGN. AKT: IC 72/04 1.SKREŚLA SIĘ: § 72 UST. 2 STATUTU, 2.W KONSEKWENCJI UCHYLENIA PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE ZAPIS § 72 UST. 7 STATUTU ZMIENIA SIĘ TREŚĆ § 83 UST. 3 POPRZEZ SKREŚLENIE W WERSECIE PIERWSZYM PO WYRAZIE „OSOBY” -WYRAZÓW: „BĘDĄCE PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ OSOBY”.2005-04-27 do dziś
4UCHWAŁA NR 1/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” Z 15 LIPCA 2006 R. ZMIANY STATUTU WYKAZANE W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 1/2006 Z 15.07.2006 R. DOŁĄCZONEJ POD POZ.1 LISTY DOKUMENTÓW NINIEJSZEGO WNIOSKU. ZMIENIONE: § § 1 UST. 1, 2, 4 UST. 2, 4 I 6, 5, 6 UST. 2 I 3, 7 UST. 1, 3 I 4, 8 UST. 1, 2 I 3, 9, 10, 11 UST. 2, 12 UST. 2, 3 I 4, 14 UST. 1, 15 UST. 1, 5 I 6, 16 UST. 1, 18 UST. 3, 19 UST. 3, 21, 22, 23 UST. 2 I 4, 24 UST. 3, 26 UST. 1, 3 I 4, 28 UST. 1 I 2, 29 UST. 4, 30 UST. 2 PKT 3 I UST. 4 I 6, 32 UST. 2, 33, 34, 35, 36, 37, 39 UST. 1 I 2, 40 UST. 1 I 3, 41 UST. 2, 42, 43, 44 UST. 1 I 3, 45 UST. 1, 2 I 3, 48, 49 UST. 4, 50 UST. 1 I 3, 52, 53, 53/1/, 55, 56 UST1 I 2, 57, 58, 59 UST. 1, 60, 61, 62 UST. 1, 63 UST1 I 4, 66 UST. 1, 66/1/UST. 2 I 3, 67, 69 UST. 4 I 7, 71 UST. 2, 72 UST. 1, 3 I 7, 73 UST. 3, 74 UST. 1 I 2, 75, 76 UST. 2, 3, 4 I 5, 77, 78 UST. 1, 2 I 4, 79, 81 UST. 1, 83 UST. 2, 84, 85, 86 UST. 1 I 2, 87, 87 UST. 1 PKT 15, 89 UST. 1 I 4, 92 UST. 2 I 3, 94, 96 UST 2, 97 UST. 1 I 4, 98 UST. 1 I 2, 100 UST. 1 I 3, 103, 104 UST. 1 I 3, 105, 109 UST. 1 I 2, 110, 111 UST. 2, 112, 113 UST. 1.2006-08-10 do dziś
512.06.2010 R. -ZMIENIONO § 1 UST. 1 I 3, § 4 UST. 2, 4 I 6, § 6 UST. 2, 3 I 4, § 7 UST. 1, § 8, §, 8A, § 8B, § 9 § 10 UST. 5 I 6, § 12 UST. 2, § 13 UST. 1, § 15, § 16, § 17 UST. 3, § 17A, § 18, § 21 PKT 4, § 25A, § 26, § 28, § 30 UST. 2, 4, 5, 6 I 7, § 31 UST. 1, 2, 3 I 7, § 32 UST. 3, § 38, § 38A, § 39, § 40, § 43 PKT 3, § 48A, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59 UST. 1, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64 PKT 5, § 69 UST. 3, 4, 5, 6, 7, I 8, § 72 UST. 1, 2, 3, 5, 6, I 7, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 78A, § 78B, § 78C, § 78D, § 78E, § 78F, § 78G, § 78H, § 79, § 80, § 81, § 83, § 84, § 84A, § 84B, § 84C, § 84D, § 85, § 86, § 87, § 88, § 88A, § 89 UST. 4, § 92 UST. 2 I 3, § 93, § 95A, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 103A, § 103B, § 103C, § 103D, § 104 UST. 1, § 107 UST. 2, § 108 UST. 1, § 109, § 109A, § 112, § 113.2010-07-14 do dziś
625.06.2012 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 61, § 65 UST. 2, § 72 UST. 1, § 76 UST. 1, § 77 UST. 4, 6 I 7, § 78 UST. 2, § 78 G UST. 3 I 4, § 81 UST. 3, § 84 D UST. 1-3, § 85, § 87 UST. 1, § 93, § 103B, § 107 UST. 1, § 108 UST. 1 PKT 8, § 109, § 109A UST. 1, § 113. USUNIĘTO: § 100-103.2012-09-04 do dziś
7UCHWAŁA NR 8/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE Z DNIA 11.06.2013 R. ZMIANY STATUTU WYKAZANE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY NR 8/2013 Z DNIA 11.06.2013 R. DOŁĄCZONEJ POD POZ. 1 LISTY DOKUMENTÓW NINIEJSZEGO WNIOSKU. ZMIENIONE: § 12 UST. 7; § 79 PKT13; § 84 B UST. 9; § 87 UST. 1; § 93; § 103 A; § 103 C; § 113. DODANE: § 12 UST. 8; § 103 A ZE ZN. 1; § 103 A ZE ZN. 2; § 103 A ZE ZN. 3; § 103 A ZE ZN. 4; § 103 A ZE ZN. 52013-07-08 do dziś
816.06.2014 R. - ZMIENIONO PAR. 18 UST. 1 PKT. 3, PAR. 48 UST. 1, SKREŚLONO PAR. 52, ZMIENIONO PAR. 55 UST. 2, PAR. 58 UST. 2, SKREŚLONO W PAR. 59 UST. 2, ZMIENIONO PAR. 61 UST. 8, PAR. 78D UST. 2, W PAR. 78E SKRESLONO UST. 4, ZMIENIONO PAR. 87 UST. 1, PAR. 88A, W PAR. 93 PKT. 8 DODANO LIT.E, ZMIENIONO PAR. 95 UST. 1, PAR. 103A UST. 4, PAR. 103A ZE ZN. 1 UST. 1, UST. 4, PAR. 103B UST. 1 PKT. 3, PAR. 103B UST. 1 PKT. 4, W PAR. 103 B UST. 1 SKREŚLONO PKT. 8-9, W PAR. 103B DODANO PKT. 16, SKREŚLONO PAR. 103C, ZMIENIONO PAR. 103D, PAR. 107 UST. 2, PAR. 109 UST. 2, W PAR. 109 UST. 3 DODANO PKT. 6, ZMIENIONO PAR. 1132014-07-14 do dziś
924.06.2015 R. - UCHWAŁA NR 8/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE, ZMIENIONO: § 10 UST. 5, § 73 UST. 2, § 74 UST. 1 I 3, § 78B UST. 2, § 79 PKT 5, § 93 PKT 5, § 93 PKT 8 LIT. E, § 103 A UST. 1, § 103 A ZE ZNACZKIEM 4 UST. 2; § 113; DODANO: § 63 UST. 3 ZE ZNACZKIEM 1, § 103 A ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1.2015-10-12 do dziś
10UCHWAŁA NR 9/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE Z DNIA 7.06.2016 R. ZMIANY STATUTU WYKAZANE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY NR 9/2016 Z DNIA 7.06.2016 R. DOŁACZONEJ POD POZ. 1 LISTY DOKUMENTÓW NINIEJSZEGO WNIOSKU ZMIENIONE: § 6 UST. 3, § 78B UST. 2, § 78 C UST. 1, § 93 PKT 2, § 103B PKT 3, § 1132016-07-12 do dziś
1107.06.2017 R. - ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 65 UST. 2, § 67 PKT 4 I 5, § 103A UST. 6, § 103A(1) UST. 4, § 103A(4) UST. 3, § 113; DODANO: § 78D UST. 1(1), § 87 UST. 1 PKT 38, § 103A(1) UST. 2(1), § 103E.2017-06-20 do dziś
12UCHWAŁA NR 8/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE Z DNIA 5.06.2018 R. ZMIENIONE: § 2, § 6, § 7, § 8B, § 13 UST. 1 I 3, § 15, § 17 UST. 1 I 3, § 18, § 19 UST. 1 I 2, § 21, § 23, § 24, § 25, § 25A, § 26, § 29, § 31, § 36 UST. 2§ 41, §43, § 44, § 45 UST. 1 I 2, § 46, § 47 UST. 1, § 48, § 55 UST. 2, § 64, § 65 UST. 1, § 72 UST. 4, § 74 UST. 1, § 74 UST. 4, § 77 UST. 4, § 78A UST. 3, § 78D UST. 1, § 79 PKT 13, § 81 UST. 4, § 87 UST. 1, § 93 PKT 8, § 103A UST. 1, § 103A4 UST. 2, § 107 UST. 2, § 109 UST. 3 PKT 3, § 113. SKREŚLONE: § 12, § 33, § 42, § 50 UST. 2, § 53, § 54, § 66, §67, §69, § 93 PKT 6 I 7, § 109 UST. 4 PKT 4.2018-06-26 do dziś
13UCHWAŁA NR 8/2019 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE Z DNIA 11.06.2019 R.; ZMIENONO § 1 UST. 3, PODROŹDZIAŁ D,§ 28 UST. 3, § 38 UST. 1, § 39 UST. 1 I 2, § 56 UST. 3, § 63 UST. 3 ZE ZNACZKIEM 1, § 64 UST. 4, § 85 UST. 2, § 87 UST. 1, § 103A ZE ZNACZNIEM 4 UST. 3, § 113.; DODANO § 10 UST. 9. SKREŚLONO ROZDZIAŁ V, § 85 UST. 3.2019-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA. (PEŁNOMOCNIK)2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIELIŃSKA2011-12-12 do dziś
2. ImionaBOŻENA EWA2011-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. EKSPLOATACYJNYCH2011-12-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-12 do dziś
21. NazwiskoZIÓŁEK2008-02-12 do dziś
2. ImionaADAM WŁADYSŁAW2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA-GŁÓWNY KSIĘGOWY2008-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-12 do dziś
31. NazwiskoBURSKI2002-01-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-01-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABAŁA2018-06-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDA2018-06-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIAK2015-10-12 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAREMEK2015-10-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WIESŁAW2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANIKOWSKI2015-10-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2015-10-12 do dziś
2. ImionaEDWARD JANUSZ2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTADNIK2015-10-12 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIAK2015-10-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA PAULINA2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZYBYŚ ZIEMBA2018-06-26 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROŻYNA2018-06-26 do dziś
2. ImionaMARTA2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKI2018-06-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIKOWSKA2018-06-26 do dziś
2. ImionaMARTA2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2018-06-26 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONTARZ2018-06-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKI2018-06-26 do dziś
2. ImionaJAN2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARSKI2018-06-26 do dziś
2. ImionaJERZY JANUSZ2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2018-06-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-26 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2015-10-12 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
191. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZAŁKA2015-10-12 do dziś
2. ImionaURSZULA EWA2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
201. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKNIAK2015-10-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WŁADYSŁAW2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
211. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWNICZAK2015-10-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW RYSZARD2015-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKOŻUSZEK2022-08-24 do dziś
2. ImionaANNA ALICJA2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-24 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2022-08-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-07-14 do dziś
290 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2010-07-14 do dziś
393 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-07-14 do dziś
493 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-07-14 do dziś
541 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-14 do dziś
641 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-14 do dziś
742 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-07-14 do dziś
868 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-14 do dziś
968 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-14 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1999 ROK data złożenia 10.07.2001 2. okres za jaki złożono opinię 1999 ROK2002-01-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 08.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 15.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.2004-07-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 21.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 R.2005-06-24 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 2006 R.2007-06-13 do dziś
7data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 2008 R.2009-06-30 do dziś
9data złożenia 22.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-14 do dziś
10data złożenia 20.06.2011 okres ZA 2010 ROK2011-07-25 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-05 do dziś
12data złożenia 20.06.2013 okres 2012 R.2013-06-26 do dziś
13data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
15data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
17data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
19data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
20data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
21data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
22006 R.2007-06-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
42008 R.2009-06-30 do dziś
52009 ROK2010-07-14 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-07-25 do dziś
72011 ROK2012-09-05 do dziś
82012 R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-24 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
52006 R.2007-06-13 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
72008 R.2009-06-30 do dziś
82009 ROK2010-07-14 do dziś
9ZA 2010 ROK2011-07-25 do dziś
102011 ROK2012-09-05 do dziś
112012 R.2013-06-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-06 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-24 do dziś
42006 R.2007-06-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-26 do dziś
62008 R.2009-06-30 do dziś
72009 ROK2010-07-14 do dziś
8ZA 2010 ROK2011-07-25 do dziś
92011 ROK2012-09-05 do dziś
102012 R.2013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 1999 ROK2002-01-16 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 1999 ROK2002-01-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów