ROYAL-BALTIC M.W.BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000082045
Numer REGON: 771490808
Numer NIP: 8390009549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/494953/23/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP7714908082002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaROYAL-BALTIC M.W.BURZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA2011-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość USTKA2011-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość USTKA ulica WCZASOWA nr domu 26 kod pocztowy 76-270 poczta USTKA kraj POLSKA 2011-12-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKSIEGOWOSC.RARYTAS@WP.PL2020-08-26 do dziś
4. Adres strony internetowejKSIEGOWOSC.RARYTAS@WP.PL2020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 5.10.2001 ROKU ANEKS Z 5.10.2001 R. -ZMIANA PAR. 72002-01-28 do dziś
2ANEKS Z DNIA 17 LIPCA 2003 R., ZMIANA PARAGRAFU 6;2003-10-22 do dziś
327.10.2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA W USTCE NOTARIUSZ PAWEŁ DWORCZYŃSKI, REP. A NR 5183/2011, ZM. PAR. 2 I 6 UMOWY2011-12-22 do dziś
4UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 09.04.2021, REPERTORIUM A NUMER 5923/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI ALEKSANDRA GĄSECKA-SZEWCZUK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, ZMIENIONO § 6.2021-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W OPARCIU O UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU ORAZ UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ. WSPÓLNICY MAJĄ NA UWADZE ART. 26 PAR. 4 KSH, PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W DNIU 5.10.2001 R. ORAZ ZAWARLI UMOWĘ SPÓŁKI W DNIU 5.10.2001 R.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „RARYTAS -POL” MAŁGORZATA, WALDEMAR BURZYŃSCY SPÓŁKA CYWILNA2002-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze1261; 12622002-01-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY USTKA2002-01-28 do dziś
5. Numer REGON7714908082002-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JANUSZ2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EUGENIA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JANUSZ2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EUGENIA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-12-22 do dziś
256 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-12-22 do dziś
396 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2011-12-22 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-08-26 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-08-10 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-08-10 do dziś
486 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALNA2021-08-10 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-08-10 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-08-10 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.10.20062006-01-26 do dziś
2data złożenia 08.03.2007 okres 01.01. -31.12.2005 R.2007-03-20 do dziś
3data złożenia 29.02.2008 okres 2006 ROK2008-03-10 do dziś
4data złożenia 26.04.2010 okres ZA 20082010-05-17 do dziś
5data złożenia 30.04.2012 okres ZA 2009 R.2012-05-16 do dziś
6data złożenia 04.05.2012 okres ZA 2010 R.2012-05-16 do dziś
7data złożenia 05.09.2012 okres ZA 2011 R.2012-10-08 do dziś
8data złożenia 30.01.2010 okres ZA 2007 R.2013-02-08 do dziś
9data złożenia 14.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-08 do dziś
10data złożenia 17.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
11data złożenia 19.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
12data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
13data złożenia 30.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-30 do dziś
14data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
16data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
17data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01. -31.12.2005 R.2007-03-20 do dziś
22006 ROK2008-03-10 do dziś
3ZA 20082010-05-17 do dziś
4ZA 2009 R.2012-05-16 do dziś
5ZA 2010 R.2012-05-16 do dziś
6ZA 2011 R.2012-10-08 do dziś
7ZA 2007 R.2013-02-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów