BONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000082036
Numer REGON: 002861410
Numer NIP: 5860102435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-08-12
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/13045/22/517]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002861410 NIP 58601024352007-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 50322002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2002-01-17 do dziś
2. Adresulica KALKSZTAJNÓW nr. domu 13A nr. lokalu 5 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-236 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2002-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103-10-1990 PBN W SOPOCIE NOTARIUSZ ZOFIA GŁODOWSKA UMOWA SPÓŁKI REP. A 4325/1990 28-11-2001 JACEK WAROŃSKI NOTARIUSZ W KANCELARII W GDYNI REP. A 9800/2001 ZMIANA PAR. 7, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI I TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-01-17 do dziś
224.10.2002 R., REP. A NR 8334 NA ROK 2002 NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA PAR. 9, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-11-28 do dziś
303.08.2011 R., REP. A NR 8552/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI, ZM. PAR. 7 I PAR. 9 UMOWY, TEKST JEDNOLITY2011-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTWICA2011-09-16 do dziś
2. ImionaANNA2011-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2011-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-09-16 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-09-16 do dziś
352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2011-09-16 do dziś
450 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2011-09-16 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-09-16 do dziś
638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-09-16 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-09-16 do dziś
838 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-09-16 do dziś
938 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-09-16 do dziś
1081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R. data złożenia 22.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R.2002-05-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-10-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-04-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-04-13 do dziś
5data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-26 do dziś
6data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-11 do dziś
7data złożenia 20.03.2008 okres 2007 R.2008-04-02 do dziś
8data złożenia 05.08.2011 okres 2008 R.2011-09-16 do dziś
9data złożenia 05.08.2011 okres 2009 R.2011-09-16 do dziś
10data złożenia 05.08.2011 okres 2010 R.2011-09-16 do dziś
11data złożenia 23.03.2012 okres 2011 R.2012-03-28 do dziś
12data złożenia 02.04.2013 okres 2012R.2013-07-05 do dziś
13data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
14data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
15data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16data złożenia 15.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
17data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
20data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
21data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-11 do dziś
32007 R.2008-04-02 do dziś
42008 R.2011-09-16 do dziś
52009 R.2011-09-16 do dziś
62010 R.2011-09-16 do dziś
72011 R.2012-03-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
122012R.2013-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 R.2002-05-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-04-06 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-26 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-05-11 do dziś
52007 R.2008-04-02 do dziś
62008 R.2011-09-16 do dziś
72009 R.2011-09-16 do dziś
82010 R.2011-09-16 do dziś
92011 R.2012-03-28 do dziś
102012R.2013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.06.2022, NOTARIUSZ KUŹMA-EBEL IWONA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI REP.A 1217/2022 ,2022-08-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNA2022-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOTWICA2022-08-12 do dziś
2. ImionaANNA2022-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ KUŹMA-EBEL IWONA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI REP.A 1217/2022 29.06.202, 29.06.2022 ,2022-08-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-082021-04-20 do dziś