„KLUGE KLAWIATURY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000082017
Numer REGON: 390284788
Numer NIP: 6940010411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-09-06
Sygnatura akt[RDF/418429/22/111]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 390284788 NIP 69400104112007-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KLUGE KLAWIATURY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze 10862002-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZŁOTORYJSKI gmina ZŁOTORYJA miejscowość WILKÓW2002-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WILKÓW ulica UL. DWORCOWA nr domu 10 kod pocztowy 59-500 poczta ZŁOTORYJA kraj POLSKA 2015-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 KWIETNIA 1994 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RYSZARDEM LADRA W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 4, REP A NR 1462/94 ZMIANA PAR. 8, PAR. 142002-01-17 do dziś
214.11.2003 R., NOTARIUSZ BEATA OLSZA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA NOT. B. OLSZA, NOT. K. KERESEK-URBANIAK, NOT. A. TOMASIK-CURYŁO, 31-010 KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 30, REP. A NR 10199/2003 ZMIANA: § 2, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 12, § 14, § 17 UMOWY SPÓŁKI2004-05-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2005 R., REPERTORIUM A NR 5950/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ CHLANDĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 17, ZMIANA: § 5, § 14 UMOWY SPÓŁKI2006-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUGE KLAVIATUREN GMBH2004-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIECY ZŁOTYCH)2006-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-05-24 do dziś
2
2. ImionaBOHN CLAVIATUREN GMBH CO KG2002-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLAUSEN2020-11-02 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSIEWICZ2015-10-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2015-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKI2002-01-17 do dziś
2. ImionaJOACHIM WALTER2002-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITZ2002-01-17 do dziś
2. ImionaMANFRED2002-01-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 20 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2015-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-14 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-12-14 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-12-14 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-12-14 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 06.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-06-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-04 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
5data złożenia 26.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-14 do dziś
6data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
7data złożenia 03.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
8data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
9data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
10data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
11data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13data złożenia 05.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
19data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
20data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-06-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-04 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-14 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-12 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów