„BOLTEX” JERZY, EWA, TOMASZ BOLEWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000081770
Numer REGON: 630811417
Numer NIP: 7771778965
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-06-14
Sygnatura akt[RDF/298200/21/837]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOLTEX” JERZY, EWA, TOMASZ BOLEWSCY SPÓŁKA JAWNA2013-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2002-01-28 do dziś
2. Adresulica LEŚNA nr domu 23 miejscowość MOSINA kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2002-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.10.2001 R.2002-01-28 do dziś
202.08.2006 R., ZMIANA § 6.2006-09-12 do dziś
327.11.2009 R. ZMIANA § 6 UMOWY2009-12-21 do dziś
401.08.2011 R., UCHYLONO W CAŁOŚCI (§ 1 -§ 16)DOTYCHCZASOWO OBOWIĄZUJĄCY TEKST UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIONO GO UMOWĄ W NOWYM BRZMIENIU.2011-11-25 do dziś
5ZMIANA UMOWY ANEKS Z 14.05.2012 R.2012-07-13 do dziś
606.02.2013 R. - ZMIENIONO: § 3, § 8, § 112013-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPEŁNIENIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 26 PAR. 4 K.S.H.2002-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaP. P. UH. „BOLTEX” EXPORT IMPORT S. C.2002-01-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-28 do dziś
3. Numer w rejestrze4421, 4422, 44232002-01-28 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY MOSINA2002-01-28 do dziś
5. Numer REGON6308114172002-01-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEWSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaJERZY2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEWSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEWSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-01-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2011-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEWSKA2002-01-28 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEWSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaJERZY2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEWSKI2002-01-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2002-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-11-25 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-11-25 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-11-25 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 05.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20022003-05-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
4data złożenia 21.06.2006 okres ROK 20052006-07-12 do dziś
5data złożenia 01.06.2007 okres ROK 20062007-06-15 do dziś
6data złożenia 22.04.2008 okres ROK 20072008-05-08 do dziś
7data złożenia 02.06.2009 okres ROK 20082009-06-22 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres ROK 20092010-07-02 do dziś
9data złożenia 02.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-17 do dziś
10data złożenia 15.05.2012 okres 2011 R.2012-07-13 do dziś
11data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
12data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
14data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
16data złożenia 26.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-26 do dziś
17data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
18data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
19data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-12 do dziś
2ROK 20062007-06-15 do dziś
3ROK 20072008-05-08 do dziś
4ROK 20082009-06-22 do dziś
5ROK 20092010-07-02 do dziś
62010 ROK2011-06-17 do dziś
72011 R.2012-07-13 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów