„HIGIECO” MICHALSKA, MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000081758
Numer REGON: 811689413
Numer NIP: 8512541281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-04-26
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9111/21/467]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP8116894132004-01-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGIECO” MICHALSKA, MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA2004-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość POLICE2007-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POLICE ulica MIKOŁAJA REJA nr domu 19 kod pocztowy 72-010 poczta POLICE kraj POLSKA 2007-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 14 GRUDNIA 1998 ROKU, ZMIENIONA ANEKSEM NR 1 Z DNIA 27 GRUDNIA 2001 ROKU.2002-02-04 do dziś
201. 08.2004 R.- ZMIANA: §1, §8.2004-09-27 do dziś
3ZMIANA UMOWY, DNIA 28 LUTEGO 2007 R., POLEGAJĄCA NA ZASTĄPIENIU DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 2 NOWĄ.2007-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2004-09-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2004-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2002-02-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-04 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-04 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2004-09-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MAREK2004-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2002-02-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2002-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2002-02-04 do dziś
218 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2002-02-04 do dziś
319 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2002-02-04 do dziś
420 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2002-02-04 do dziś
521 2 PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I TEKTURY2002-02-04 do dziś
624 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2002-02-04 do dziś
733 10 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH2002-02-04 do dziś
836 40 PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2002-02-04 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-02-04 do dziś
1074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-04 do dziś
1174 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-02-04 do dziś
1251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-02-04 do dziś
1336 50 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2002-02-04 do dziś
1452 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-02-04 do dziś
1560 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2002-02-04 do dziś
1663 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2002-02-04 do dziś
1770 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-04 do dziś
1874 40 REKLAMA2002-02-04 do dziś
1963 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2002-02-04 do dziś
2017 WŁÓKIENNICTWO2002-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 05.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2004-01-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 29.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-06-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 21.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-20 do dziś
4data złożenia 06.04.2006 okres ZA ROK 20052006-04-19 do dziś
5data złożenia 24.04.2007 okres ROK 20062007-05-15 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 2007 R.2008-04-15 do dziś
7data złożenia 30.04.2009 okres ZA ROK 20082009-05-25 do dziś
8data złożenia 26.04.2010 okres 2009 ROK2010-05-26 do dziś
9data złożenia 27.04.2011 okres 2010 R.2011-05-16 do dziś
10data złożenia 30.04.2012 okres 2011 ROK2012-05-16 do dziś
11data złożenia 29.04.2013 okres 2012 ROK2013-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1UCHWAŁA NR 1 ZA ROK 20052006-04-19 do dziś
2ROK 20062007-05-15 do dziś
32007 R.2008-04-15 do dziś
4ZA ROK 20082009-05-25 do dziś
52009 ROK2010-05-26 do dziś
62010 R.2011-05-16 do dziś
72011 ROK2012-05-16 do dziś
82012 ROK2013-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów