SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000081741
Numer REGON: 030011345
Numer NIP: 5370010660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-01-18
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1669/23/223]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0300113452002-01-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” W BIAŁEJ PODLASKIEJ2002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY BIAŁEJ PODLASKIEJ nr. w rejestrze 3522002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. BIAŁA PODLASKA gmina M. BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2002-01-15 do dziś
2. Adresulica LOTNICZA nr. domu 1 kod pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA 2002-01-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMK92@WP.PL2015-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ NR 1/2002 NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 07.01.2002 R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2002-01-15 do dziś
229.06.2002 R -PAR. 50, PAR. 72 -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 8/2002 Z DNIA 29 CZERWCA 2002 R.2002-11-21 do dziś
328.06.2003 R. ZMIANA PARAGRAFÓW: 4, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 26, 29, 34, 44, 55, 64, 65.2003-08-20 do dziś
429.06.2006 R., PARAGRAFY: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, TYTUŁ ROZDZIAŁU „D” POPRZEDZAJĄCY § 20, PARAGRAFY: 20, 21, 23, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 59, 62, 65, 66, 71, UZUPEŁNIENIE O TYTUŁ „F” PO § 71, PARAGRAFY: 71 (1), 72, 73, UZUPEŁNIENIE O DZIAŁ XI -PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.2006-09-21 do dziś
515.11.2007 R. -ZMIANY § §: 3, 6, 8, 10, 11, 14, 16. TYTUŁ ROZDZIAŁU „D”, § § 20, 21, 26, 28, 30, 36, 45, 46. TREŚĆ TYTUŁU „A” POPRZEDZAJĄCEGO § 47, § § 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66. SKREŚLENIE TYTUŁU „D. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH WRAZ Z § § 68, 69, 70. ZMIANY § § 71, 72, 73, 75. SKREŚLENIE ROZDZIAŁU” XI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE”.2007-12-20 do dziś
621.06.2011 R. ZMIANY: § 26 UST. 2, § 28 UST. 52011-08-11 do dziś
715.06.2018 R. ZMIANY: § 3 UST. 2, DODANY § 3(1), ZMIENIONY § 4 I § 5, W § 8 DODANO PKT. 16 I 17 W § 9 SKREŚLONO PKT 3, DODANO PKT 12, W § 10 ZMIANY UST. 1,3; SKREŚLONY § 11, ZMIENIONY § 16 W § 20 DODANY UST. 16(1), UST. 25 I 26. W § 28 ZMIENIONY UST. 2, DODANY UST. 8,9, § 30 DODANY UST. 5,6,7,8, DODANY § 31(1), § 31(2), § 31(3), SKREŚLONY § 34, W § 35 SKREŚLONY UST. 3, DODANY § 36(1), ZMIENIONY § 45 W § 46 ZMIENIONY UST. 2, DODANY UST. 2(1) I 2(2), ZMIENIONY § 49M W § 51 DODANY UST. 4,5,6,7, W § 55 DODANY UST. 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), ZMIENIONY § 58, § 64 UST. 2 DODANY PKT. (22-25) W § 66 UST. 3 DODANY PKT. (10-13), ZMIENIONY § 71(1) DODANY UST. 3A, ZMIANY W § 73 UST. 1 PKT. 1 I 2, ZMIANY § 74, § 75, § 762018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁNKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUROWSKA2015-07-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA MARIANNA2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-30 do dziś
21. NazwiskoTARANKO2002-01-15 do dziś
2. ImionaHELENA2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2023-01-18 do dziś
2. ImionaJERZY2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKI2023-01-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ CZESŁAW2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARZ2023-01-18 do dziś
2. ImionaZENON JANUSZ2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZESIŃSKI2019-07-17 do dziś
2. ImionaMAREK2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2019-07-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-15 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-15 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-15 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-01-15 do dziś
570 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-01-15 do dziś
670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-01-15 do dziś
770 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-01-15 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 18.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-27 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
6data złożenia 26.06.2007 okres ZA ROK 20062007-08-08 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 2007 R.2008-08-22 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres ROK 20082009-07-16 do dziś
9data złożenia 01.07.2010 okres ROK 20092010-07-09 do dziś
10data złożenia 04.07.2011 okres ROK 20102011-08-11 do dziś
11data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-23 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
14data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
17data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
20data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
2ZA ROK 20062007-08-08 do dziś
32007 R.2008-08-22 do dziś
4ROK 20082009-07-16 do dziś
5ROK 20092010-07-09 do dziś
6ROK 20102011-08-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
82012 ROK2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-20 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
3ZA ROK 20062007-08-08 do dziś
42007 R.2008-08-22 do dziś
5ROK 20082009-07-16 do dziś
6ROK 20092010-07-09 do dziś
7ROK 20102011-08-11 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
92012 ROK2013-07-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów