HHW HOMMEL HERCULES PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000081627
Numer REGON: 273263080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304729/21/528]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP2732630802002-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHHW HOMMEL HERCULES PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr. w rejestrze 136622002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2020-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. DZIAŁKOWA nr domu 8 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.1996 R.-NOT.ALEKSANDRA LESIAK, KANC.NOT. W KATOWICACH UL. MYŃSKA 2, REP. A 17281/96 23.04.2001 R. - NOT. KATARZYNA KURZ, KANC. NOT. W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 3, REP. A 3457/2001 (ZM. PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9 UST. 1, PAR. 15 UST. 2, SKREŚLENIE PAR. 1 I 21, ZM.NUMERACJI PAR. 2 DO PAR. 20 NA PAR. 1 DO PAR. 19 11.12.2001 R.NOT.KATARZYNA KURZ, KANC.NOT. W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 3, REP. A 10270/2001ZM.PAR. 62002-01-16 do dziś
222.09.2004 R. REP. A NR 7827/2004 -NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH, UL. DAMROTA 16-18 ZMIANA PAR. 8, PAR. 12, PAR. 14 UST. 1 LIT. A, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 182004-12-21 do dziś
318.09.2020R. REP.A NR 2739/2020, NOTARIUSZ KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA KAMIL KOZINA, UL.BUDOWLANYCH 59/116-118, 43-100 TYCHY, -ZMIENIONO PAR.22020-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL GMBH AND CO.KG2004-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4054 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.027.000,00 ZŁ2004-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2027000,00 PLN2004-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1745650,00 PLN2002-01-16 do dziś
2831000,00 PLN2004-12-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2020-12-11 do dziś
2. ImionaDIRK WALLDORF2020-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTAS2015-04-14 do dziś
2. ImionaJAN2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-11-14 do dziś
PREZES ZARZĄDU2015-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAYER2002-01-16 do dziś
2. ImionaRALF2002-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOCHANOWSKA PFEIFER2013-09-19 do dziś
2. ImionaEWELINA ANNA2013-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-09-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2015-04-14 do dziś
246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-04-14 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-04-14 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2015-04-14 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-04-14 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-14 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-04-14 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-14 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12. data złożenia 10.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-20 do dziś
5data złożenia 04.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-19 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
9data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
16data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
17data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
19data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
20data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-30 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-09-19 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-31 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-09-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów