SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DRWĘCA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000081605
Numer REGON: 000487657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-01-19
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/14836/22/476]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000487657 NIP 58200034772008-07-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DRWĘCA”2008-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU nr w rejestrze 3082002-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina ORNETA miejscowość ORNETA2002-07-01 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 15 kod pocztowy 11-130 poczta ORNETA 2002-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.10.1961 R.2002-07-01 do dziś
2ZMIANA STATUTU Z DNIA 12.01.2002 R. DZIAŁ I PAR. 3, 4, 5, 6, 8 DZIAŁ II PAR. 9, 10, 11, 12 DZIAŁ III PAR. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 (1), 28 (2), 28 (3), 28 (4), 28 (5), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 (1), 42 (2), 42 (3), 42 (4), 42 (5), 42 (6), 42 (7), 42 (8), 42 (9), 42 (10), 42 (11), 42 (12), 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 (1), 53 (2) DZIAŁ IV PAR. 56, 57, 58, 59 DZIAŁ V PAR. 60, 61, 62, 63, 64 UST. 1, 2 I 3, 65, 67, 68, 69, 70, 71, DZIAŁ VI PAR. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 DZIAŁ VII PAR. 80, 81, 82, 84, 85 DZIAŁ VIII PAR. 86, 87, 89, 90 UST. 7, 92, 97, 101, 102, 107, 108, 110, 114, DZIAŁ IX PAR. 116 DZIAŁ X PAR. 120, 124, 125 ZMIANA STATUTU Z DNIA 15.06.2002 R. DZIAŁ II PAR. 9 UST. 4 PKT 4.4; PAR. 9 UST. 5 PKT 5.2 DZIAŁ III PAR. 22 DZIAŁ V PAR. 62 UST. 32003-02-19 do dziś
328.06.2003 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI 16.01.2004 R. UCHWAŁĄ NR 3/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZMIENIONO: §10 UST. 5.3, §27 UST. 4, §45 UST. 2, §46 UST. 1, §46 UST. 2, §133 UST. 62004-01-26 do dziś
426.01.2006 R. ZMIENIONO: § 9, § 13, § 14, § 16, § 23, § 24, § 26, § 33, § 36, § 41, § 43, § 45, § 50, § 51, § 53, § 60, § 71, § 74, § 75, § 76, § 79, § 89, § 91, § 92, § 94, § 96, § 97, § 98, § 114, § 115, § 116, § 118, § 119, § 123, § 125, § 127, § 128, § 129, § 131, § 133, § 135, § 138, § 146, § 150, § 156, § 162, § 163, § 172, § 173, § 175 STATUTU2006-02-16 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 3/2007 Z DNIA 28.11.2007 R. ZMIENIONO § 1 -§ 162, USUNIĘTO § 163 -§ 180 UCHWAŁĄ NR 11/2008 Z DNIA 06.06.2008 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 44 UST. 1, § 55 UST. 2, § 93 UST. 1 I 2, § 124 UST. 3 STATUTU2008-07-15 do dziś
6UCHWAŁĄ Z 14.06.2018R., SPROSTOWANĄ 15.10.2018R. - ZMIENIONO NAZWĘ STATUTU I §§: 2,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,22, 31,33,34,37,40,44,46,47,53,55,57,59,64,66,70,73 ,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,87,88,93,94,95,9 6,97,98,100,101,105,106,107,108,109, 111,112,11 6,117,118,119,121,122,124,125,128,129,136,137, 142,143,144,147,148,150, 152,154,155,156,158, 159,161,162; DODANO §116(1), 119(1); UCHYLONO §§: 13,19,20,21,23,24,25,72,85,108 DZIAŁ 8.4,138,139,140 STATUTU.2018-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2008-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWICKA2021-07-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-01 do dziś
21. NazwiskoPIETKIEWICZ2021-07-01 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ARTUR2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-01 do dziś
31. NazwiskoJANULEWICZ2002-07-01 do dziś
2. ImionaJERZY ZBIGNIEW2002-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARDĘGA2020-12-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIK2017-06-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPEROWICZ2020-12-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA TERESA2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOGUT2020-12-01 do dziś
2. ImionaNATALIA2020-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-07-15 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-07-15 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-07-15 do dziś
468 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-07-15 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-07-15 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-07-15 do dziś
781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2008-07-15 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-07-15 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 11.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-02-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-19 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
6data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
7data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
8data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-06 do dziś
9data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
11data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
16data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
20data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
21data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-09 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.01.2001 R.2003-02-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-09 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-19 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-11 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-06 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-31 do dziś
1001.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
1101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów