FIRMA HANDLOWA JABOX JACEK BOKSA, BOŻENA BOKSA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000081515
Numer REGON: 350773811
Numer NIP: 6771009901
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-11-24
Sygnatura akt[RDF/459092/22/173]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP3507738112002-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA JABOX JACEK BOKSA, BOŻENA BOKSA SPÓŁKA JAWNA2002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OS. OŚWIECENIA nr domu 51 nr lokalu 75 kod pocztowy 31-636 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 31.01.1995 R. 01.10.2001 R.2002-01-16 do dziś
2-01.03.2003 R. -ANEKS DO UMOWY, ZMIANA § 32003-03-13 do dziś
301.10.20082008-11-03 do dziś
417.03.2010 R. -ZMIANA § 32010-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-01-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA JABOX JACEK BOKSA, BOŻENA BOKSA SPÓŁKA CYWILNA2002-01-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-01-16 do dziś
5. Numer REGON3507738112002-01-16 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKSA2002-01-16 do dziś
2. ImionaJACEK BOGUSŁAW2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKSA2002-01-16 do dziś
2. ImionaBOŻENA2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-01-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKSA2002-01-16 do dziś
2. ImionaJACEK BOGUSŁAW2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKSA2002-01-16 do dziś
2. ImionaBOŻENA2002-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 HANDEL HURTOWY BILETAMI MPK2002-01-16 do dziś
251 70 HANDEL HURTOWY KARTAMI TELEFONICZNYMI2002-01-16 do dziś
351 70 HANDEL HURTOWY KARTAMI MAGNETYCZNYMI DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.03.20032003-03-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.04.20042004-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.04.20052005-04-18 do dziś
4data złożenia 27.02.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-02-28 do dziś
5data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-30 do dziś
6data złożenia 11.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-23 do dziś
7data złożenia 23.02.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-24 do dziś
8data złożenia 25.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
9data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-15 do dziś
10data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-31 do dziś
11data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-31 do dziś
12data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-31 do dziś
13data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-31 do dziś
14data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
15data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
16data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
17data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
18data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
19data złożenia 24.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-05-15 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-31 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2010-10-212010-11-18 do dziś