M.D. CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000081111
Numer REGON: 356326504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-02-23
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/2367/21/183]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP3563265042002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 160482002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2002-01-16 do dziś
2. Adresulica KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 16 miejscowość OLKUSZ kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2002-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„M.D.CENTRUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA2005-07-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2005-07-15 do dziś
3. Adresulica KATOWICKA nr domu 2A miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA 2005-07-15 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU NOTARIUSZ KRZYSZTOF GLINER REP. A 9335/1998 05.09.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU NOTARIUSZ IZABELLA SŁOWIK REP. A 4607/2001 ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2002-01-16 do dziś
222.02.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR JAROSŁAW PIETRYGA 41-902 BYTOM UL. GLIWICKA 21/2 REPERTORIUM NR 72/2002 ZMIANA PAR. 2, PAR. 7. 08.03.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR JAROSŁAW PIETRYGA 41-902 BYTOM UL. GLIWICKA 21/2 REPERTORIUM NR 190/2002 ZMIANA PAR. 7.2002-04-11 do dziś
303.09.2003 R. REPERTORIUM A NR 4670/2003, NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU PRZY UL. GLIWICKIEJ 21/2 ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2005-11-30 do dziś
407.03.2011 R. NOTARIUSZ IZABELA BIEŃKO-MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, REPERTORIUM „A” NR 896/2011 -ZMIANA TREŚCI § 7 24.03.2011 R. NOTARIUSZ IZABELA BIEŃKO-MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, REPERTORIUM „A” NR 1244/2011 -ZMIANA TREŚCI § 7 -WYKREŚLENIE PKD 65.12.Z2011-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROŃ2003-02-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 333000,00 ZŁ2003-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROŃ2003-02-05 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 334000,00 ZŁ2003-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROŃ2003-02-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 333000,00 ZŁ2003-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 PLN2003-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT2002-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROŃ2021-02-23 do dziś
2. ImionaJÓZEF JAN2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-23 do dziś
22. ImionaDARIUSZ2003-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROŃ2003-02-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOROŃ2016-10-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-10-18 do dziś
21. NazwiskoBOROŃ2016-10-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-10-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2011-04-28 do dziś
217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2011-04-28 do dziś
322 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2011-04-28 do dziś
422 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2011-04-28 do dziś
522 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-28 do dziś
622 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-28 do dziś
722 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-28 do dziś
822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-28 do dziś
925 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-04-28 do dziś
1017 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2019-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-06-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R2005-07-15 do dziś
4data złożenia 05.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 ROKU2007-11-15 do dziś
5data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
6data złożenia 30.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-04 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-13 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-04 do dziś
13data złożenia 16.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
14data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
15data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-12 do dziś
16data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.2006 ROKU2007-11-15 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-06-13 do dziś
601.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R DO 31.12.2004 R2005-07-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 ROKU2007-11-15 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów