„BUJALSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000080990
Numer REGON: 510266973
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-01-11
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/14215/20/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510266973 NIP 73910036202007-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUJALSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr. w rejestrze 16052002-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DYWITY miejscowość DYWITY2002-01-15 do dziś
2. Adresulica SPÓŁDZIELCZA nr. domu 23 miejscowość DYWITY kod pocztowy 11-001 poczta DYWITY kraj POLSKA 2002-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.06.1994 R. KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, REP. A NR 4512/1994; 8.01.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, NOTARIUSZ KRYSTYNA MIKUCZEWSKA-SZEWIRSKA, REP. A NR 38/2002 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: -ZMIANA BRZMIENIA DOTYCHCZASOWYCH PAR. 2; PAR. 5; PAR. 6; PAR. 7; PAR. 8; PAR. 9; PAR. 10 UST. 2, PAR. 11 UST. 1; PAR. 12, PAR. 13 UST. 2, PAR. 15 UST. 1, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 21, PAR. 23 UST. 1, PAR. 24 UST. 1, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 32 UST. 1, PAR. 33, PAR. 34, -SKREŚLONO PAR. 11 UST. 2, PAR. 23 UST. 2, PAR. 28 UST. 1; -DODANO PAR. 8 ORAZ W DOTYCHCZASOWYM PAR. 10 UST. 3 I 4, W PAR. 14 UST. 1, PAR. 21 UST. 2 I 3, W PAR. 23 UST. 1 I 3, W PAR. 27 UST. 1 I 2, W PAR. 28 UST. 1, 3, 5; -ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO PAR. 8- NA PAR. 9, PAR. 9 NA PAR. 10, PAR. 10- NA PAR. 11, PAR. 11 -NA PAR. 12, PAR. 12- NA PAR. 13, PAR. 13- NA PAR. 14, PAR. 14-NA PAR. 15, PAR. 15-NA PAR. 16, PAR. 16NA PAR. 17, PAR. 17-NA PAR. 18, PAR. 18-NA PAR. 19, PAR. 19-NA PAR. 20, PAR. 20-NA PAR. 21, PAR. 21-NA PAR. 22, PAR. 22- NA PAR. 24, PAR. 24-NA PAR. 25, PAR. 25-NA PAR. 26, PAR. 26-NA PAR. 27, PAR. 27-NA PAR. 28, PAR. 28-NA PAR. 29, PAR. 29NA PAR. 30, PAR. 30-NA PAR. 31, PAR. 31-NA PAR. 32, PAR. 32-NA PAR. 33, PAR. 33-NA PAR. 34, PAR. 34-NA PAR. 35.2002-01-15 do dziś
214.02.2008 R. NOTARIUSZ KRYSTYNA SZEWIRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 363/2008 DODANO: W § 6 PKT 622008-07-01 do dziś
321.04.2011 R. -NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 3794/2011 -ZMIENIONO § 6, § 9, § 13 § 16, § 22, § 29, § 33 UMOWY SPÓŁKI;2011-06-03 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 06.10.2016 R., REP. A NR 11481/2016, NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: §9 UST.1, §17, §22 UST.2; SKREŚLONO: §25; PARAGRAFY OZNACZONE NUMERAMI OD §26 DO §34 OTRZYMAŁY OZNACZENIE OD §25 DO §34 UMOWY SPÓŁKI.2016-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJALSKI2007-04-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 260 000,00 ZŁ2021-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJALSKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 390 000,00 ZŁ2021-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego650000,00 ZŁ2021-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJALSKA2007-04-25 do dziś
2. ImionaJANINA2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJALSKI2007-04-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2007-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-25 do dziś
PREZES ZARZĄDU2016-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJALSKI2002-01-15 do dziś
2. ImionaLESZEK MARIAN2002-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2011-06-03 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-06-03 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-06-03 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-06-03 do dziś
525 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2011-06-03 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-06-03 do dziś
725 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2011-06-03 do dziś
825 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2011-06-03 do dziś
925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-03 do dziś
1025 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R. data złożenia 09.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 19.08.20032004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 23.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 R.2005-07-04 do dziś
5data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
6data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
8data złożenia 28.05.2009 okres 2008 R.2009-05-29 do dziś
9data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
11data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
12data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
16data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
19data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
20data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
2OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
32008 R.2009-05-29 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
701.01. 2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-04 do dziś
301.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
5OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
62008 R.2009-05-29 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
1001.01.2012 R.-31.12. 2012 R.2013-08-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-04 do dziś
501.01.2005-31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
7OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
82008 R.2009-05-29 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
1001.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
1201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-14 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów