PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000080986
Numer REGON: 630368689
Numer NIP: 7840003412
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu69Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404513/22/864]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP6303686892002-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2018-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY, NR w rejestrze 98082002-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MICKIEWICZA nr domu 35 kod pocztowy 60-837 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1995 R., KANCELARIA NOTARIALNA PAWŁA BŁASZCZAKA W WARSZAWIE, REP. A NR 9560/95 ZMIANY STATUTU: PAR. 19 UST. 2, PAR. 28, PAR. 12 UST. 3, PAR. 15, PAR. 17 UST. 2, PAR. 31 UST. 1, 2, 3, PAR. 4UST. 1, PAR. 7 UST. 2 I 3, PAR. 8 UST. 1 I 3, PAR. 9, PAR. 16 UST. 1ORAZ WPAR. 31 DODANO UST. 4 I 5. 31 SIERPNIA 2001 R., REP. A NR 8486/2001, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA WRÓBLEWSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24. ZMIANA PARAGRAFÓW STATUTU: PAR. 5, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 24 ORAZ TERMINU „KAPITAŁU AKCYJNEGO” NA TERMIN „KAPITAŁ ZAKŁADOWY” W CAŁYM STATUCIE.2002-02-06 do dziś
221 GRUDNIA 2001 R., REP. A NR 12930/2001, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, WARSZAWA, UL. BRACKA 18 LOK. 5, ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI: PAR. 4 UST. 1, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 17 UST. 1, PAR. 22 UST. 1, PAR. 28 UST. 3, PAR. 31 UST. 2, PAR. 31 UST. 3.2002-03-14 do dziś
331.10.2002 R., REP. A. NR 10517/2002, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI NOTARIUSZ,00-028 WARSZAWA, UL. BRACKA 18 LOK. 5; ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI: PAR. 27, PAR. 19 UST. 2 PKT 13, PAR. 25 UST. 1 PKT 8.2002-12-03 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 STYCZNIA 2003 R.; REPERTORIUM A NR 311/2003, ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 7, WYKREŚLONO § 8 UST. 1 A § 8 UST. 2 -6 OZNACZA SIĘ JAKO § 8 UST. 1 -5 STATUTU SPÓŁKI.2003-01-27 do dziś
501.08.2003 R. REP. A NR 6948/2003 NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ § 7 STATUTU SPÓŁKI.2004-04-27 do dziś
630.06.2004 R. REP. A NR 7158/2004, ASESOR NOTARIALNY JOLANTA GARDOCKA; KRZYSZTOF ŁASKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2, DO § 5 DODANO PKT 8 ORAZ ZMIENIONO § 18 STATUTU.2004-08-16 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2004 R., REP. A NR 12576/2004, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ § 7 STATUTU.2004-12-22 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.03.2005 R., REP. A NR 2508/2005, ASESOR NOTARIALNY JOANNA DECZKOWSKA-SAGAN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18/5 -ZMIENIONO: § 1, § 2, § 4, § 5, § 6 UST. 2, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 UST. 1, § 17 UST. 2, § 19, § 20, § 21, § 22 UST. 2-3, § 23, § 24, § 25 -SKREŚLONO: § 3 UST. 2, § 8 UST. 1-3 I 5, § 14, § 16 UST. 4, § 17 UST. 3, § 18 UST. 6, § 26, § 28, § 30 UST. 2-3, § 31 UST. 2-5 -UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PARAGRAFÓW STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ NUMERACJĘ UWZGLĘDNIAJĄCĄ DOKONANE ZMIANY I SKREŚLENIA.2005-04-15 do dziś
928.06.2007 R. REP. A 2232/2007, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA PL. POWSTAŃCÓW WLKP. 9, 62-095 MUROWANA GOŚLINA, § 8, § 26 UST. 12007-07-25 do dziś
1022.02.2008 R., REP. A NR 1910/2008, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE, PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH NR 9 (TYMCZASOWY LOKAL KANCELARII NOTARIALNEJ -NOWY RYNEK NR 8), ZMIENIONO § 6 UST. 1 ORAZ § 7 STATUTU SPÓŁKI.2009-05-29 do dziś
1126.06.2009 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELRIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE, REP. A NR 2476/2009, ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1 STATUTU2009-08-28 do dziś
127.07.2017 R., REP. A NR 2674/2017, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE - ZMIENIONO § 6 UST. 1 I § 7 STATUTU.2017-08-10 do dziś
1315.06.2018 R., REP. A NR 2394/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE - ZMIENIONO §1 UST. 1 I §5 UST. 1 (POPRZEZ DODANIE PUNKTU 32) STATUTU.2018-10-31 do dziś
1418.10.2018 R., REP. A NR 4403/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE - ZMIENIONO § 6 UST. 1 I § 7 STATUTU.2018-12-14 do dziś
1528.11.2018 R., REP. A NR 5138/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE - ZMIENIONO § 12 POPRZEZ DODANIE UST. 3 STATUTU.2018-12-14 do dziś
1624.06.2020 R., REP. A NR 2310/2020, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE - DODANO: § 9 UST. 1A, § 18 UST. 4, § 18 UST. 5, § 28, ZMIENIONO: § 9 UST. 4, § 11 UST. 1, § 11 UST. 3, § 14 UST. 3, § 14 UST. 4, § 15 UST. 3, § 26 UST. 1, § 26 UST. 2, § 29; UCHYLONO: § 17 UST. 5, § 18 UST. 2 PKT 7, § 24 PKT 2.2020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-06 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2020-07-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego96713526,40 ZŁ2018-12-14 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji4835676322018-12-14 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 20 ZŁ2009-05-29 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego96713526,40 ZŁ2018-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2002-02-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12002-02-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-04-15 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2002-02-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii35700002002-02-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-02-06 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2002-02-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii13299992002-02-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-02-06 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2002-02-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10500002002-02-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-02-06 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2002-02-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1.050.0002002-02-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-02-06 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA F2002-03-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200000002002-03-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-03-14 do dziś
71. Nazwa serii akcjiG2003-01-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii712662002003-01-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-01-27 do dziś
81. Nazwa serii akcjiH2004-04-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii875474032004-04-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-04-27 do dziś
91. Nazwa serii akcji„I”2004-12-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2975881302018-12-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-12-22 do dziś
101. Nazwa serii akcjiJ2017-08-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1658992017-08-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-08-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE. GDY POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOSARZEWSKA2021-12-08 do dziś
2. ImionaTAMARA2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2021-02-26 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2013-12-13 do dziś
2. ImionaROMAN FRANCISZEK2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-12-13 do dziś
PREZES ZARZĄDU2017-08-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-13 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIARA2002-02-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2002-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGŁOWIŃSKI2021-11-30 do dziś
2. ImionaMAREK2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-30 do dziś
21. NazwiskoGŁAZ2021-11-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-30 do dziś
31. NazwiskoRIDDER2016-12-16 do dziś
2. ImionaANDREAS2016-12-16 do dziś
41. NazwiskoSCHAUPP2017-08-10 do dziś
2. ImionaMICHAEL2017-08-10 do dziś
51. NazwiskoSCHÖNEBERG2019-05-20 do dziś
2. ImionaUWE2019-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 81 Z PRODUKCJA CUKRU2015-02-06 do dziś
246 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2015-02-06 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-06 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-02-06 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-02-06 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-02-06 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-12-07 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-12-07 do dziś
320 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2018-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.1999 R. -30.09.2000 R. data złożenia 27.02.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.10.1999 R. -30.09.2000 R.2002-02-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01 PAŹDZIERNIKA 2000 R. DO 30 WRZEŚNIA 20001 R. data złożenia 04.12.2001 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 PAŹDZIERNIKA 2000 R. DO 31 MARCA 2001 R.2002-05-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.10.2001 R. -30.09.2002 R. data złożenia 16.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.10.2001 R. -30.09.2002 R.2003-05-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 - 31.12.2003 data złożenia 05.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.10.2002 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2002 - 31.12.20032004-08-16 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
6data złożenia 06.07.2006 okres OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-08-30 do dziś
7data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
8data złożenia 15.07.2008 okres OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-08-20 do dziś
9data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
10data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
11data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
12data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
13data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-26 do dziś
14data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
15data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
16data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
17data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
18data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
19data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
20data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
21data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
22data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
23data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
3OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-08-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1 PAŹDZIERNIKA 2000 R. DO 30 WRZEŚNIA 2001 R.2002-05-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.10.2001 R. -30.09.2002 R.2003-05-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
4OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R2006-08-30 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
6OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-08-20 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-26 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 PAŹDZIERNIKA 2000 R. DO 30 WRZEŚNIA 2001 R.2002-05-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.10.2001 R. -30.09.2002 R.2003-05-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
4OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R2006-08-30 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
6OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-08-20 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-26 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.10.1999 R. -30.09.2000 R.2002-02-06 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.1999 R. -30.09.2000 R.2002-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2003-01-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPI NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 K. S. H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CUKROWNI „GOSŁAWICE” S. A. NA SPÓŁKĘ CUKROWNI „GNIEZNO” S. A. (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE. UCHWAŁA Z DNIA 10 STYCZNIA 2003 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CUKROWNI „GNIEZNO” S. A.2003-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
11. Nazwa lub firmaCUKROWNIA „GOSŁAWICE” SPÓŁKA AKCYJNA2003-01-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000070536 2003-01-27 do dziś
5. Numer REGON3102139602003-01-27 do dziś
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2003-09-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaWZMIANKA O UCHWALE: NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 01.08.2003 R., ZAPROTOKOŁOWANYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ AS. NOT. JOLANTĘ GARDOCKĄ W KANCELARII NOT. W WARSZAWIE, REP. A NR 6948/2003 R. PODJĘTO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU SPÓŁKI, ZE SPÓŁKAMI: CUKROWNIA „GŁOGÓW” S.A. W GŁOGOWIE, CUKROWNIA I RAFINERIA „WITASZYCE” S.A. W WITASZYCACH, CUKROWNIA „ZBIERSK” S.A. W ZBIERSKU I CUKROWNIA „ZDUNY” S.A. W ZDUNACH, PRZEZ PRZEJĘCIE TYCH SPÓŁEK.2003-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-04-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPI NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CUKROWNI „GŁOGÓW” S.A., CUKROWNI I RAFINERII „WITASZYCE” S.A., CUKROWNI „ZBIERSK” S.A. ORAZ CUKROWNI „ZDUNY” S.A. NA SPÓŁKĘ CUKROWNIA „GNIEZNO” S.A. UCHWAŁA Z DNIA 1 SIERPNIA 2003 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CUKROWNI „GNIEZNO” S.A.2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
21. Nazwa lub firmaCUKROWNIA „GŁOGÓW” S.A.2004-04-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000041552 2004-04-27 do dziś
5. Numer REGON3903619972004-04-27 do dziś
4
1. Określenie okolicznościCUKROWNIA I RAFINERIA „WITASZYCE” S.A.2004-04-27 do dziś
3. Tbd00000978562004-04-27 do dziś
5. #NA#2505513672004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
5
1. Określenie okolicznościCUKROWNIA „ZBIERSK” S.A.2004-04-27 do dziś
3. Tbd00000902022004-04-27 do dziś
5. #NA#2505470412004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
6
1. Określenie okolicznościCUKROWNIA „ZDUNY” S.A.2004-04-27 do dziś
3. Tbd00000439432004-04-27 do dziś
5. #NA#2505511432004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
7
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-12-22 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaWZMIANKA O POŁĄCZENIU: POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ CUKROWNIA „GNIEZNO” S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CUKROWNI „GNIEZNO” S.A. Z DNIA 08.12.2004 R. ORAZ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. Z DNIA 20.09.2004 R.2004-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
31. Nazwa lub firmaPFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000041563 2004-12-22 do dziś
5. Numer REGON4105075692004-12-22 do dziś
8
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-12-22 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ CUKROWNIA „GNIEZNO” S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CUKROWNI „GNIEZNO” S.A. Z DNIA 08.12.2004 R. ORAZ UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. Z DNIA 20.09.2004 R.2004-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
41. Nazwa lub firmaPFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000041563 2004-12-22 do dziś
5. Numer REGON4105075692004-12-22 do dziś
9
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-12-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK „PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA, ZWANEJ DALEJ SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ, ORAZ SPÓŁKI PFEIFER & LANGEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, ZWANEJ DALEJ SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ, NASTĄPI NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PFEIFER & LANGEN HOLDING SP. Z O.O., TJ. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, JEST „PFEIFER & LANGEN POLSKA” S.A., TJ. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA, W ZWIĄZKU Z CZYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 516 § 6 K.S.H. ORAZ ART. 515 § 1 K.S.H., CO OZNACZA, ŻE POSTĘPOWANIE POŁĄCZENIOWE ZOSTAJE PRZEPROWADZONE BEZ PODJĘCIA UCHWAŁY ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PFEIFER & LANGEN HOLDING SP. Z O.O. Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 ROKU, REP. A NR 4936/2016, NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU.2016-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
10
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-08-10 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU PFEIFER & LANGEN GLINOJECK SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA „PFEIFER & LANGEN POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ) W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 30.06.2017 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA ŁAKOMEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE, REP. A NR 2588/2017 UCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 07.07.2017 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA ŁAKOMEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W MUROWANEJ GOŚLINIE, REP. A NR 2680/2017.2017-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów