„BUDMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000080842
Numer REGON: 610321670
Numer NIP: 9710316208
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264965/20/502]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 610321670 NIP 97103162082009-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W PŁOCKU, nr w rejestrze 10502002-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2015-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 81 nr lokalu 51 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2015-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY ZAWARTY DNIA 14 LISTOPADA 1996 ROKU REPERTORIUM NR A NR 7498/1996 W KANCELARII NOTARIALNEJ W GOSTYNINIE PRZED NOTARIUSZ EWĄ JANOWSKĄ-MAKSIMOWICZ.2002-01-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18 MAJA 2015 R. REPERTORIUM A NR 1268/2015 NOTARIUSZ MARIA JOLANTA SARNOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY UL.SĄDOWA 8A 87-300 BRODNICA ZMIANY PARAGRAF 3, 6, 7, 8, 17, 212015-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2015-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DAMIAN2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ.2015-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKA2015-09-14 do dziś
2. ImionaANNA ALICJA2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O NOMINALNEJ WARTOŚCI 100,00 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ.2015-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2015-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DAMIAN2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKA2015-09-14 do dziś
2. ImionaANNA ALICJA2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2002-01-14 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2002-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-14 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-01-14 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-09-14 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-09-14 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-14 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-14 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-14 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-09-14 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-09-14 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-14 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 24.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 DO 31.12.20012002-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 01.09.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-09-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003. DO 31.12.2003. data złożenia 20.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003. DO 31.12.2003. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003. DO 31.12.2003.2004-09-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 24.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-08-30 do dziś
5data złożenia 07.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
6data złożenia 18.07.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
7data złożenia 28.10.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-13 do dziś
9data złożenia 03.09.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-11-10 do dziś
10data złożenia 04.10.2011 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-10-20 do dziś
11data złożenia 21.11.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-11-28 do dziś
12data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
13data złożenia 06.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
14data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
16data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
17data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
18data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-01-14 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-13 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-11-10 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-10-20 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-11-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-25 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 R.2008-11-14 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-13 do dziś
50D 01.01.2009 DO 31.12.20092010-11-10 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-10-20 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-11-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów