SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „JUTRZENKA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000080838
Numer REGON: 330263273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/277959/21/779]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302632732002-01-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „JUTRZENKA” W LIKWIDACJI2017-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 682002-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina BIAŁY BÓR miejscowość PRZYBRDA2002-01-16 do dziś
2. Adresnr domu 16 A kod pocztowy 78-421 poczta DRZONOWO 2004-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.12.1993 R.2002-01-16 do dziś
212.01.2002 R. UCHWAŁA NR 1/I/2002 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 12.01.2002 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI 1)ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFÓW: 3, 4, 6, 7, 10, 14, 30, 41, 84; 2)SKREŚLONO TREŚĆ PARAGRAFÓW: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; 3)NADANO NOWĄ NUMERACJĘ -DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 53 DO 77 OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ -ODPOWIEDNIO JAKO PARAGRAFY OD 46 DO 70; -DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 78 DO 83 -OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ -ODPOWIEDNIO JAKO PARAGRAFY OD 71 DO 76; -DOTYCHCZASOWY PARAGRAF 84 -OTRZYMAŁ NOWĄ NUMERACJĘ JAKO PARAGRAF 77.2002-03-15 do dziś
326 CZERWCA 2005 R. -NOWE BRZMIENIE STATUTU2005-07-15 do dziś
429.06.2016 ZMIANA §5 UST.8 STATUTU.2016-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHOWICZ2004-01-22 do dziś
2. ImionaTERESA2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAJKOSZ2004-01-22 do dziś
2. ImionaANNA GRAŻYNA2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBAL2004-01-22 do dziś
2. ImionaBAZYLI2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEŃ2003-12-11 do dziś
2. ImionaJANINA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERSKA2003-12-11 do dziś
2. ImionaANNA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2003-12-11 do dziś
2. ImionaROMAN2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2003-12-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-08-26 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-08-26 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-26 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
5data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
6data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-30 do dziś
7data złożenia 07.11.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-13 do dziś
8data złożenia 08.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
9data złożenia 23.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
10data złożenia 14.10.2011 okres 01.01.2010- 31.12.2010 R.2011-12-06 do dziś
11data złożenia 06.08.2013 okres 2012 ROK2013-08-20 do dziś
12data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13data złożenia 15.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 06.11.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-11-06 do dziś
17data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-05-22 do dziś
18data złożenia 22.02.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-02-22 do dziś
19data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202021-02-26 do dziś
20data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.07.2020 DO 30.09.20202021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-12-06 do dziś
72012 ROK2013-08-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
12OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-03-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-30 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-13 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-21 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
1001.01.2010- 31.12.2010 R.2011-12-06 do dziś
112012 ROK2013-08-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-03-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji14.06.2017 R., UCHWAŁA NR 8/17 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ „JUTRZENKA” W PRZYBĘDZIE2017-07-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2017-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYS2017-07-28 do dziś
2. ImionaADAM2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2006-05-10 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniNA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 6/2006 ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 04.03.2006 R. OD SPÓŁDZIELNI ODŁĄCZYLI SIĘ JEJ CZŁONKOWIE ZAMIESZKALI W OSIEDLU W SĘPOLNIE WIELKIM GM.BIAŁY BÓR, KTÓRZY UTWORZYLI NOWĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „ABC” Z SIEDZIBĄ W SĘPOLNIE WIELKIM NR 30 B/8,2006-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów